Strona główna

Zapraszamy!


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 12-18 lutego 2017 r. w Siennej (woj. Dolnośląskie) obędą się IX Zimowe Warsztaty
Biofizyczne
 organizowane przez Zakład Biofizyki Molekularnej UAM
Miejscem obrad będzie Kompleks Puchaczówka (www.puchaczowka.pl). 

Zimowe Warsztaty Biofizyczne organizowane są przez Zakład Biofizyki Molekularnej WF UAM już po raz dziewiąty. Dzięki kilkuletniej historii stały się ważnym wydarzeniem w kalendarzu roku akademickiego dla całego środowiska biofizyków na Wydziale Fizyki UAM. Mamy jednak nadzieję, że w tym roku w warsztatach wezmą udział wyjątkowo licznie naukowcy spoza Wydziału Fizyki UAM.

Do udziału w warsztatach zapraszamy profesorów, adiunktów i doktorantów, tak aby idea wzajemnego dokształcania zawarta w nazwie spotkania (warsztaty) obejmowała wszystkie poziomy kariery naukowej i była realizowana w obu kierunkach dzięki wykładom prowadzonym zarówno przez młodszych jak i starszych badaczy. 

W trakcie warsztatów odbędzie się prawie 30 godzin wykładów i dyskusji. Dla zrównoważenia tego rodzaju pracy inną formą aktywności, w programie warsztatów przewidziano również czas na zajęcia sportowe na stoku narciarskim w wymiarze do 5 godzin dziennie. Utrzymanie takiej równowagi bardzo ułatwia prowadzenie obrad i zapewnia wysoką aktywność uczestników przez cały czas trwania warsztatów. Wybierając taką formułę organizacji warsztatów wzorowaliśmy się na przykładach pochodzących z zachodnioeuropejskich jednostek badawczych.