ดอกไม้ประจำชาติ10ประเทศ


ดอกไม้ประเทศไทย

 
 
 

ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย
 
                            ชื่อพื้นเมือง       กุเพยะ คูน บือยู ปูโย ลมแล้ง
                            ลักษณะทั่วไป   เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10 – 15 เมตร เป็นไม้ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่ม 
                                                     เปลือกเรียบเกลี้ยงสีเทาอ่อน สีเทาอมนำตาล หรือ สีนวล
  
                            ใบ                     เป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ ช่อใบติดเรียงสลับกันไปมา
                            ดอก                  จะมีสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อแบบช่อยาวตามซอกใบห้อยย้อยลงดอก ออกระหว่าง
                                                     เดือน มีนาคม  ถึง  เมษายน
                            ผล                    ผลจะเป็นฝักแห้งรูปทรงกระบอก มีผิวเกลี้ยงสีดำ  ผลจะออกในช่วง
                                                      เดือน เมษายน – กรกฎาคม
                            ด้านภูมิทัศน์     จะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาทั่วไปเพราะดอกจะสีสวยและเป็นต้นไม้มงคลอีกด้วยดอกไม้ประเทศพม่า

 
 
 
 

 ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่า

                            ชื่อพื้นเมือง           -
                            ลักษณะทั่วไป      ลำต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้างหนาทึบ
                                                        ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง    

                            ใบ                        ประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา 

                            ดอก                     มีสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อม ๆ กัน ออกดอกช่วง
                                                        เดือน เมษายน-สิงหาผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรก

                            ผล                        -

                            ด้านภูมิทัศน์         ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด

ดอกไม้ประเทศลาว

 
 
 

ดอกลีลาวดี  ดอกไม้ประจำชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                          ชื่อพื้นเมือง        จำปา
                          ลักษณะทั่วไป    เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม่อ่อน แตกกิ่งเป็นแฉก เป็นง่ามกระจายออกทำ  
                                                    ให้เกิดทรงพุ่มใหญ่ กิ่งเปราะง่าย  ทิ้งใบในฤดูแล้งแล้วผลิดอกและใบรุ่นใหม่  
                                                    ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป
                          ใบ                      มีใบใหญ่โตเป็นหอก ใบแข็งมีสีเขียวเข้ม
                          ดอก                   ดอกเป็นช่อ ถ้าต้นสมบูรณ์ดี ช่อหนึ่งจะมีดอกหลายสิบดอกเป็นกลุ่มสวยงามมาก
                                                    มีกลีบดอก 5 กลีบ มีหลายลักษณะ  บางชนิดกลีบเวียนกัน  บางชนิดกลีบดอกเรียงกัน
                                                    บางชนิดปลายกลีบดอกแหลม  บางชนิดปลายกลีบดอกมน มากมายหลายสี 
                                                    บางต้นอาจมีดอกมีสีเดียว เช่น ขาว แดง  ชมพู                                               
                          ผล                     ผลจะออกเป็นฝักคู่สีน้ำตาล
                          ด้านภูมิทัศน์      นิยมใช้กันมากในวงการสปาดอกไม้ประเทศบรูไน

 
 
 


ดอกซิมปอร์ ดอกไม้ประจำชาติบรูไน


                            ชื่อพื้นเมือง        ดอกส้านชะวา

                            ลักษณะทั่วไป    -

                            ใบ                      -    

                            ดอก                  ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม

                            ผล                     -

                            ด้านภูมิทัศน์      พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไนดอกไม้ประเทศกัมพูชา

 
 
 


ลำดวน  ดอกไม้ประจำชาติ กัมพูชา

                ชื่อพื้นเมือง         รอมดวล
                ลักษณะทั่วไป     เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5 - 20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวย หนาทึบ
                                            ลำต้นเปลาตรง  มีเปลือกสีน้ำตาลแตกขรุขระ เป็นสะเก็ด   
                ใบ                       ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 2.5-4 ซม.                            
                                            ยาว 5-11.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม  โคนใบสอบหรือมน
                ดอก                    ดอกมีสีนวลกลิ่นหอม ออกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบดอกหนาและแข็ง
                                            กลีบดอก ชั้นนอก 3 กลีบแผ่  ชั้นใน 3 กลีบ หุบเข้าหากัน  เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง
                                            
ประมาณ 2 เซนติเมตร
                ผล                       เป็นผลกลุ่ม ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีเขียว เมื่อสุกสีดำ
                                            รสหวานอมเปรี้ยว
                ด้านภูมิทัศน์        เป็นตันไม้สำหรับสุภาพสตรี วิธีปลูกที่ถูกต้อง ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน


ดอกไม้ประเทศสิงคโปร์


กล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโป

 

                                 ชื่อพื้นเมือง            -  

                                 ลักษณะทั่วไป       แวนด้าเป็นกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดี้ยล ไม่แตกกอ เจริญเติบโตไปทางยอด

                                                               รากเป็นรากอากาศ 

                                 ใบ                         ใบมีลักษณะกลม แบนหรือร่อง ใบซ้อนสลับกัน 

                                 ดอก                       สีม่วงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม 

                                  ผล                         -

                                  ด้านภูมิทัศน์          พบได้ทั่วไปในประเทศสิงคโปร์ดอกไม้ประเทศเวียดนาม

 
 
 
 
บัว ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
                               ชื่อพื้นเมือง            -
                               ลักษณะทั่วไป       บัว เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ
                               ใบ                         การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ 
                                                            ผิวใบเรียบ มีสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน

                               ดอก                      ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายขั้น ลักษณะดอกคล้ายรูปกรวย เวลาบานคล้ายกับร่ม 

                                                            ดอกมีสีขาว ชมพู เหลือง

                               ผล                        ผลคือส่วนที่อยู่ตรงกลางดอก ซึ่งมีเมล็ดประกอบอยู่ภายในจำนวนมาก 

                                                            ลักษณะ ขนาดสีสรร ของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์     

                               ด้านภูมิทัศน์         พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำของประเทศเวียดนาม


ดอกไม้ประเทศมาเลเซีย

 
   
ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย
 
                              ชื่อพื้นเมือง          บุหงารายอ

                              ลักษณะทั่วไป      -

                              ใบ                       ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่กว้าง 3-5.5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม 
                                                          โคนสอบหรือมน ขอบจัก
   

                              ดอก                     ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก

                              ผล                       -    

                              ด้านภูมิทัศน์         พบได้ทั่วไปในประเทศมาเลเซีย


ดอกไม้ประเทศฟิลิปปินส์

 

ดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์

                             ชื่อพื้นเมือง           -

                             ลักษณะทั่วไป       ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ สีเขียวเข้ม

                                                          เปลือกต้น สีขาวเทา แตกเป็นร่องตามยาว

                             ใบ                         ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ มีใบย่อย 5-9 ใบ เรียงสลับกันจากเล็ก
                                                          ไปหาใหญ่ สีเขียวเข้มเป็นมัน ใบย่อยที่ปลายก้านใบรูปไข่ รูปรี หรือรูปไข่กลับ

                                                          ปลายแหลม โคนแหลมหรือสอบ ขอบเป็นคลื่นหรือหยักมนตื้น ๆ

                                                          โคนใบเบี้ยวเล็กน้อย ใบมีต่อมน้ำมัน

                              ดอก                     ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม

                              ผล                       รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 5-8 มม. ยาวประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีแดงอมส้ม
                                                          ต่อมน้ำมันเห็นได้ชัด       

                              ด้านภูมิทัศน์         -


ดอกไม้ประเทศอินโดนีเซีย

 
 

ดอกกล้วยไม้ราตรี    ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย 

                           ชื่อพื้นเมือง        ดอก Moon Orchid หรือกล้วยไม้ราตรี เป็นกล้วยไม้สายพันธ์ Phalaenopsis Amabilis 

                           ลักษณะทั่วไป    ลำต้นของกล้วยไม้ไม่มีแก่นและเปลือก  เนื้อในเสมอกัน  ลำต้นมี 2 ลักษณะ 

                                                     คือ  ลำต้นแท้  มีข้อและปล้องเหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป  มีการเจริญเติบโตทางยอด

                           ใบ                      เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะต่างกันออกไป  เช่น  รูปแถบ  รูปกลมยาว 

                                                     หรือลดรูปเป็นเพียงเกล็ด แผ่นใบบางคล้ายใบหมาก  หนาอวบน้ำ          

                            ดอก                  กลีบดอกมีสีขาวอมม่วง 

                            ผล                    -

                            ด้านภูมิทัศน์      ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น 

                                                     จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย


Comments