หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนธงชัยวิทยา

หัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280247
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  280247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธงชัยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกระโดน
ตำบล :
  ธงชัย
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032695485
โทรสาร :
  032816253
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  Tongchaiwittaya chaiyoc
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  260 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.