هنر نقاشی هالندیان

هالند در سطح جهانی، نقاشان بسیارمعروف دارد، زیرا رشد هنر نقاشی درهالند در عصر طلایی

به اوج خود رسیده بود. معروف ترین نقاشان هالندی عبارتنداز: یان فان اییك و فان دیر ویدن در قرون وسطی، رامبراند فان راین، یان استین، یوهانس فرمیر درعصر طلایی، وينسنت فان خوخ در قرن نزدهم و پیت موندریان در قرن بیستم.
هالندیان به این هنرمندان خود خیلی افتخار میکنند. بسیاری ازاین
 نقاشان در  قرون گذشته پیرو عیسای مسیح بودند ؛ زیرا در آن زمان هالند به حیث یک کشور مسیح شناخته میشد.

بهترخواهد برای آشنایی بیشترشما با این نقاشان به معرفی کوتاه عدۀ از آنان بپردازیم:

یان فان ایک:

یان فان ایک  نقاش برجسته هالندی در حدود سال های  ١٣٩٠ الی ١٤٤١ زندگی مینمود. یکی از نقاشی وی که به نام جیووانی ارنولفینی و همسر وی یاد میشود برای شما به نمایش گذاشته شده است، این نقاشی در گالری ملی لندن نگهداری میشود. بسیاری از نقاشی های این نقاش مانند نقاشی بالا؛ معنای نمادین دارد. این زوج عاشق، دست های یکدیگر را به عنوان نشانه یی از وفا داری به هم داده اند. دست بلند مرد، نماد وفا داری زناشویی را نشان میدهد.  بوت های  کشیده به این معناست که آنان در جای مقدسی ایستاده اند. ازدواج در مسیحیت از جملۀ پدیده های مقدس به حساب می آید و جایگاهی والا دارد.

همین گونه در این نقاشی، زن یک مالته در دست دارد. در آن زمان مالته  نمادی از ثروت و دارایی  بود.

رامبراند:

رامبراندهر مین سیز ( ١٦٦٩-١٦٠٦) یکی از مشهور ترین نقاشان هالند میباشد.  نقاشیی را که در بالا میبیند از اوست که  اکنون  در هرمیتاژ سن پیترزبورگ روسیه نگهداری میشود. از جمله نقاشی های او یکی هم بنام  "باز گشت پسر گمشده " است. در این نقاشی ، پسر جوان ترکه  نمادآدم  گناهکاری است که از خدا دور شده است؛ سهم خود را از دارایی پدر ادعا میکند وبه  پدر خود میگوید تو برای من مرده ای ،پس دارایی خود را میگیرد و  او همه آن  را  برای لذت بردن  استفاده میکند ؛ اما. پدرش از این که پسر ش به او احترام نمیگذارد  بسیار شرم  میدارد زیرا پسرش نام اورا به سبکی یاد میکند ؛ اما   وقتی  پسر را بعد از آن که همه پولهایش در عیاشی به مصرف میرساند و دیگر چیزی برایش نمیماند و دچار رنج و گرسنه گی میگردد، دوباره نزد  پدرش بر می گردد که  در این جا پدر نمادی از خدا است، که می خواهد انسان ها را  به ببخشد و عفو نماید

 رامبراند نشان می دهد که چگونه پدر، تمام گناهان پسرش را می بخشد. رامبراند سوژه نقاشی خود را از کتاب  مقدس الهام گرفته است. داستان پسر گمشده از این قرار است " پسر کوچک خانواده پس از آن که سهم ارث خود را از پدر می گیرد به سرزمین دوری سفر کرده، اموالش را صرف عیاشی می کند، این در حالی است که پس از آن، قحطی بر آن سرزمین روی می آورد و پسر آن چنان محتاج می شود که

آرزو دارد ،آنچه خوکان می خورند نصیب او شود. پس از چندی او دچار تحول روحی شده و به جانب پدر بازمی گردد. پدر نیز با آغوش باز او را می پذیرد و از گناه پسر در می گذرد.
یکی دیگر از نقاشی
  های  رامبراند  که در    1644 کشیده شده است ، اکنون در گالری ملی لندن نگهداری میشود. این نقاشی بر اساس داستان یک زن زناکار که  عیسی مسیح داستانش را بیان نموده بود ،طرح ریزی شده است.  معلمان مذهبی میخواستند که این زن را  مطابق قانون موسی سنگسار نمایند، در این نقاشی، زن گنهکار در میان معلمان مذهبی ایستاده است و عیسی مسیح در سمت چپ قرار دارد. داستان این زن و پاسخ عیسی به اتهام  رهبران مذهبی در مقابل این زن در یوحنا 8:3-11  درج است.

فینسنت فان خوخ:

فینسنت فان خوخ (١٨٩٠-١٨٥٣)  یکی از نقاشان شناخته شده و شهیر قرن ١٩ است. معاصران وی، شاهکار های  او را به دیده قدر نمی نگریستند. فن خوخه ، نقاشی های زیادی از گل آفتاب پرست دارد.
نقاشی پایین که
 به نام گلدانِ  دوازده  گل آفتاب پرست (آفتابگردان) است، بسیار مشهور  میباشد ، این نقاشی در  یک موزیم  در شهر مونشن آلمان نگهداری میشود.
باید گفت که مناظر طبیعی فرانسه به
فان خوخ خیلی  اثر گذار بوده است؛ او در بارۀ این نقاشی خود که  گل های آفتاب پرست در آن  دیده میشود؛ به برادر خود تیو نوشته بود:" گل آفتاب پرست جای بخصوصی در قلب من دارد."

بیتر کورنیلیسن:

بيتر كورنيليس(١٨٧٢-١٩٤٤ (یک نقاش و نظریه پرداز هنریقرن بیستم هالند بود. اوبخش زیاد  عمر خود را در خارج از  هالند   گذشتانده است. او از پیشگامان  هنر انتزاعی یا ابسترکت شناخته شده است. به خصوص بعد

از نقاشی های آخری خود، او معروف گردید

.

دراین نقاشی  که خطوط افقی و عمودی سیاه و سفید به خوبی در آن هویدا ست  ، از رنگ های اصلی استفاده شده است.

باید گفت که بسیاری از معماران و طراحان درکارهای هنری خود از شاهکار های بيتركورنيليس الهام گرفته اند.

 De Nederlandse schilderkunst