هالند و نارنجیها

خانواده سلطنتی، در میان مردم هالند از محبوبیت خوبی برخوردارند. اما محبوب ترین آنان ملکه ماکسیمه میباشد  که در اصل ارجنتاینی تبار است. او با پادشاه هالند، ویلیم الکساندر ازدواج کرده است. آنان سه دختر به نام های آماليا، الكسيا و آریانی دارند. سال های زیادی بود، که ٣٠ ام اپریل یک جشن ملی در هالند به شمار میرفت.  در ٣٣ سالی که ملکه بیاتریکس، ملکۀ هالند بود، مردم هالند ٣٠ ام اپریل را به عنوان روز ملکه جشن میگرفتند. اکنون ویلیم الکساندر و ماکسیمه شاه و ملکه هالند اند. پس از جانیشینی ویلیم الکساندر به جای ملکه بیاتریکس، ٢٧ ام اپریل به جای روز ملکه، جشن ملی هالند اعلام شد. اکنون در همۀ هالند، روز ٢٧ام اپریل; که روزتولد  ویلیم الکساندر است، به عنوان روز پادشاه جشن گرفته میشود. بیشتر مردم در این روز از کار رخصت  اند. در این روز بیرقها در همه جا بر افراشته میشود. در پهلوی  بیرقها یک نوار یا فیتۀ نارنجی را نیز آویزان مینمایند. این نوار نارنجی، سمبول یا نماد خانواده سلطنتی  هالند میباشد  

درقرن ١٦ میلادی هالند زیر سلطۀ اسپانیا بود. ویلیم یکم (١٥٣٣-١٥٨٤) که به ویلیم نارنجی و ویلیم خاموش نیز یاد میشد رهبری جنگ استقلال خواهانۀ مردم هالند را به دست گرفت.
   تحت رهبری خردمندانه ویلیم بود که هفت ایالت شمالی هالند استقلال خود از سلطه اسپانیا در سال ١٥٨١ اعلام کرده و جمهوری متحد هالند را تاسیس نمود. به پاس خدمات ویلیم،مردم  وی را به نام " پدرملت" یاد میکردند.
   هالندیان تا کنون هم نام ویلیم را گرامی میدارند. درهالند  به شیوه های گونانگون نام  این قهرمان ملی را جاویدان نگهداشته اند.

   دولت هالند از شاه، پارلمان(شامل مجلس یکم و دوم) و حکومت متشکل است. اما پادشاه نقش چندانی در سیاست ندارد و بیشتر نماد وحدت ملی است. هر سال، در سومین سه شنبه ماه سپتمبر، که بنام روز شهزاده یاد می شود مراسم رسمیگشایش پارلمان را  پادشاه با سخنرانی در حضور اعضای مجلس سنا، و پارلمان میگشاید وبرنامه های دولت را برای آن سال اعلام مینماید

NEDERLAND EN ORANJE