جایگاه هالند در اروپا

بین کشورهای اروپایی تفاوت های زیاد وجود دارد. آنها به زبان های مختلف گپ میزنند. مهم ترین خانواده های زبان هایی که مردم اروپا به آنها گپ میزنند عبارت  از: رومانی، جرمنی و اسلاوی میباشد. زبان هالندی مانند انگلیسی و المانی  وابسته به خانوادۀ جرمنی میباشد.
اروپا مانند همه جهان دیگر با گذشت زمان تغییر و تحول زیادی کرده است،چنان که در گذشته بیشترمردم کشورهای اروپایی پیروعیسای مسیح بودند؛ ولی امروز چنین  نیست.
هالند بعد از جنگ جهانی دوم،  تصمیم گرفت با سایر کشورها بیشتر همکاری نماید. این همکاری موفقیتهایی را هم در پی داشت.  چنان که اکنون هالند یک از از اعضای فعال اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا اکنون ٢٧ عضو دارد که  که واحد پول بیشتر از 16کشور این اتحادیه یورو میباشد.ً در گذشته هالند واحد پولی خود را به نام گیلدن داشت؛ اما ازاول جنوری ٢٠٠٢ یورو جایگزین گیلدن یا گلیدرشد و به این گونه هالند جزء کشور های منطقۀ یورو شد.

 کشورهای که شامل اتحادیه اروپا اند، بیش از چهارمیلیون کیلومتر مربع مساحت دارند. یعنی  برابر به، دو پنجم مساحت ایالات متحده  امریکا؛ اما نفوس اروپا ٦٠ فیصد زیادتر از نفوس امریکا میباشد.
نفوس کشور های اتحادیه اروپا در حدود ٥٠٠ میلیون تن است که بعد از چین و هند  بالاترین جمعیت را در جهان دارا میباشد. اتحادیه اروپا حدود ٢٠ درصد از واردات و صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. در پارلمان اروپا ٢٨ کشور که عضو اتحادیه اروپا هستند نماینده دارند. اتحادیه اروپا به آهسته گی اما با اطمینان، موقعیت خوبی را  که به دست آورده اند، تقویت  می نمایند. 

Nederland in Europa