تولد یک کودک١- تولد یک کودک

زمانی که  در یک خانواده  کودکی تولد میشود، همه  اعضای خانواده شادی میکنند و جشن میگیرند.  پدر و مادر پیش از پیش برای آمدن فرزند خود آماده گی میگیرند و اتاق جداگانه یی برای نوزاد تدارک میبینند. در اتاق کودک یک گهواره را که یک چپرکت مخصوص برای نوزاد می باشد میگذارند. یکی دو روز اول مادر نوزاد  استراحت میکند تا   کمی بهبود یابد. مادر نوزاد کمک های ویژه یی خانه گی را ؛  که به نام مراقبت زایمان یاد میشود، به دست می آورد.  پدر نوزاد نیز چند روز را  رخصتی میگیرد؛  تا به همسرش کمک کند. در هالند رسم این است که  پدر و مادر کارتی را که به این منظور طراحی شده است، برای آگاهی دادن از تولد و نام طفل شان  به دوستان، آشنایان و همکاران میفرستند  گاهی وزن و حالت طفل راهم در این کارت  درج میکنند.  دوستان و آشنایان، حتا آنانی که ممکن  است مدت ها خانواده را ندیده باشند،  قرار ملاقات میگذارند وبه دیدن نو زاد می روند، در این دیدار معمولاً  هدایای کوچک از قبیل گدی و یا لباس برای نوزاد تحفه میآورند. از  مهمانان  با چای و قهوه و گونه یی از کلچۀ  سوخاری که بر روی آن  مسکه میمالند  و بالای آن نقل های  مخصوص رنگه میریزند، پذیرایی می شود. اگر فرزند پسر باشد، رنگ این نقل ها آبی و اگر دختر باشد، گلابی است. پدر نوزاد، در محل کارخود نیز، به همین روش همکاران خود را مهمان میکند.

٢- تبریک گفتن  نوزاد
نخست، نزدیکترین اعضای خانواده تولد کودک را برای پدر و مادر تبریک میگویند   سپس  دیگر دوستان و آشنایان  برای تبریکی می آیند. اگر کسی نداند  که نوازاد پسر است و یا دختر، اولین سوال معمولاً این است که : "نو زاد چیست؟ دختر است یا پسر؟» در هالند ارزش، دختر و پسر با هم برابر است.  دومین پرسش این است که   "چه نامی  براو گذاشته اید؟» در هالند، گاهی نام پدر کلان و یا مادر کلان های خود را به نوزاد میگذارند. اما  مادر و پدر اختیار کامل دارند ،آن  نامی را  که  دوست دارند  بر نوزاد خود   بگذارند.


٣- سمبول یا نشانۀ لک لک
در هالند و فلاندری ( ساکنان شمالی کشور بلژیک)  رواج بر آن است، زمانی که یک کودک متولد می شود؛ لک لک ساختگی را ( که معمولاً از چوب و کاغذ مخصوص ساخته میشود) در دهن دروازۀ خانه خود  میگذارند. این رسم  در افسانۀ مردمان این کشور آمده است ؛ که گفته می شود: " کودک توسط یک لک لک آورده میشود." اما این که  این داستان ازکجا آمده است مشخص نیست. شاید به این دلیل این افسانه ساخته شده   باشد؛ که درگذشته  پدرها و مادرها  نمی خواستند که به اطفال کوچک  خود این جواب را بدهند؛ که نوزاد از کجا آمده است، مگر  این که بگویند او را  لک لک  ها از دودكش به ما انداخته اند.

GEBOORTE VAN EEN KIND