آب و هوا

هالند آب و هوای متغیر دارد . گرمی که در جنوب اروپا است  و سرمای شدید که در شمال اروپا وجود دارد،  در این جا چنین نه می باشد. هالند دارای آب و هوای معتدل با زمستان های نسبتا معتدل و تابستان های تقریباً سرد میباشد.
بحیره شمال تاثیر زیادی در آب و هوای هالند دارد. در طول سال درجه حرارت متوسط
​​میباشد. غرب کشور که نزدیک بحیره شمال موقعیت دارد نسبت به  شرق کمتر از نوسانات درجه حرارت متاثر میشود. در این مناطق زمستان نسبتاً سرد و تابستان نسبتاً گرم وجود دارد. هم چنان هر روز این امکان وجود دارد که  تغییراتی در وضع جوی پدید آید.
هالندی ها به این عقیده اند که هوا  آنوقت سرد گفته میشود که  برف یا یخ روی زمین را بپوشاند. کودکان از باریدن برف  لذت می برند. آنها علاقه دارند که از آن  آدمک برفی بسازند  و با یخمالک چوبی  که در زیر آن آهن است و  به  راحتی  در سر برف حرکت میکند ساعت تیری نمایند . همچنین بسیاری هالندی ها  به این خوشحال میشوند که هالند در زمستان یخبندان باشد. زیرا آنها می توانند اسکی بزنند . در گذشته نسبت به عصر حاضر مردم در هالند زیاد تر اسکی میزدند.  دلیل این است که درجه حرارت در زمستان تقریباً معتدل میباشد.  اگر یخ بسیار ضخیم باشد در فریس لاند مسابقه اسکی بازی برگزار میشود . اسکی بازان باید 200 کیلومتر را که از 11 شهرفریس لاند میگذرد طی نمایند. به برنده آن در هالند به عنوان یک قهرمان ورزشی مینگرند . این مسابقه برای آخرین بار در سال 1997 برگزار شد.
در سواحل هالند درحدود 1600 ساعت  در سال خورشید میدرخشد. در اخترهوک  خورشید کمتر میدرخشد در حدود 1450 ساعت در سال.  بسیاری از مردم هالند و خارجی ها فکر می کند که درهالند باران زیاد میبارد این یک  واقعیت است که چندان خوش آیند نیستت. به طور متوسط
​​7٪  باران در هالند میبارد.
 البته، هر هالندی برای در امان بودن از باران چتری دارند و نیز در هنگام  باران لباس مخصوص بارانی در تن مینمایند .
هالندی ها اغلب در باره اوضاع جوی با هم دیگر صحبت می کنند. این  به دلیلی است که آب و هوا در هالند متغیر میباشد.  شما هیچ وقت نمی دانید که آب و هوا چه قسم خواهد شد. گاهی اوقات امکان دارد که آب و هوا به طور ناگهانی تغییر کند. سوال که مکرراً پرسیده میشود این است که: " وضعیت آب و هوا  فردا چگونه است؟ ضرب المثل ها و گفتنی های بسیاری در رابطه با آب و هوا در هالند ورد زبان ها است. به عنوان مثال:
1. هیچ چیزبرابر به آب و هوا در تغییر نیست
2. پس از باران آفتاب می درخشد.

3. پشت ابرها خورشید می درخشد.


آب و هوای کابل

آب و هوای هالند

 

Het weer