هالند و جنگ حهانی دوم

هالند طی جنگ جهانی اول بیطرفی خودرا حفظ کرده بود؛ اما در جنگ جهانی دوم با وجود بی طرفی هالند در دهم ماه می١۹۴۰ مورد تهاجم آلمان قرار گرفت. ارتش هالند از لحاظ سلاح و مهمات جنگی بسیار ضعیف بود 
پس از تهاجم آلمان ملکه ویلمینا، کشور را به قصد انگلستان ترک کرد و همراه با وزرا در لندن دولت اضطراری را تشکیل دادند. در ١٤ ماه می، آلمانیان روتردام را بمباران نمودند. دراین حمله ٨٠٠ تن جان خود را از دست دادند و بیشتر از ٧٨٠٠٠ تن بی خانمان شدند. پس از این بمباران ارتش هالند تسلیم دشمن شد.
آلمانیان ها حکومت خود را در هالند پایه گذاری کردنده
  و در راس آن ارتور سیس اینقوارت اتریشی تبار را گماشتند مقرر نمودند. او در ابتدا سیاست نرمش را در پیش گرفت و به این باور بود که ممکن هالندیان ها طرفدار المانیان ها شون دپشتیبانی کنند.او در واقع  میخواست که بین المانیان ها و هالندیان همکاری نزدیک  وجود داشته باشد. المانیان ها در هالند حزب سوسیالیست ملی( ان.اس.ب) را تاسیس نمودند.   اما اوضاع آهسته آهسته تیره و تار شده رفت و فعالیت سایر احزاب سیاسی ممنوع گردید. آزار و اذیت یهودیان نیز به اوج خود رسید. ادامه جنگ سبب این شد که، مردم فاقد همه چیز شوند و کمبود غذا احساس میشد.

زمستان١٩٤٤ - ۱۹۴۵ یار وحشتناک بود؛ تا حدی که این زمستان به نام به زمستان گرسنگی نامیده شد. در این زمستان بیست هزار انسان جان خود را از گرسنگی از دست دادند و آزار و اذیت یهودیان نیز از بد، بدتر شد. یهودیان باید خود را ثبت ادارۀ خاص میکردند که این کار انجام هم شد.

تعداد زیاد هالندیان فکر میکردند که این ثبت شدن یهودیان مشکل خاصی برای آنان ایجاد نخواهد نمود؛ از این سبب مردم مخالف ثبت شدن یهودیان نبودند. اما زمانی که آلمانیان به اندازه کافی در بارۀ یهودیان اطلاعات جمع آوری کردند، برخورد شان با ایشان تغییر نمود. تعداد زیاد یهودیان دستگیر شدند و به اردوگاه های کار اجباری؛ به ویژه به آلمان و پولند تبعید شدند. از جمله ١٤٠٠٠٠ یهودی هالندی تبار ١٠٠٠٠٠ آنان کشته شدند. یکی از این یهودیان به نام انا فرانک خاطرات خود را یاداشت کرده بود؛ که پس از مرگش، این دفترچۀ خاطرات چاپ شد و شهرت جهانی پیدا کرد. خاطرات او بازگو کنندۀ مستندی از تجربۀ پنهان شدن وی و خانوادهاش در طول اشغال هالند توسط آلمان نازی، در جنگ جهانی دوم است.

با گذشت زمان نازی ها بی رحم تر و سختگیر تر شدند. کمونیستان های هالند با نازی ها مخالفت مبارزۀ خود را آغاز نمودند. روزنامه های به گونۀ مخفی  چاپ میشدند، همین گونه از لندن برنامه های رادیو هالند پخش میشد که بنام ایستگاه رادیویی نارنجی نامیده میشد .

ملکۀ هالند ویلمینا ازطریق این رادیو، هالندیان ها را  دلداری  میداد. آن عده از هالندیان که مخفیانه به یهودیان پناه داده بودند، به مجازات اعدام روبرو شدند. مانند خانواده کوری تن بوم.

باید یاد آوری کرد که بعضی از قسمتهای هالند در سال ١٩٤٤ آزاد شد؛ مگر هالند به صورت کل در ماه می ١٩٤٥ آزاد گردید. نبرد آرنهم بخشی از عملیات مارکت گاردن، در طرح مشترک آمریکا و انگلستان، برای عقب راندن خط دفاعی آلمان در سراسر دریای راین و ورود به آلمان از طریق هالند بود. شکست متفقین در آرنهم امید بدست آوردن پيروزی زود رس در غرب را بر باد داد و متفقین از المان رانده شدند.

هالند در ٥ می ٥٤٩١ به گونۀ رسمی آزاد شد و در ششم ماه می ٥٤٩١ ، سربازان آلمانی در هوتلی به نام جهان در وا خينينگين تسلیمی خود را امضا کردند.

در دوران اشغال هالند توسط المان، بعضی از خائنین به میهن، عده یی ازمردم را بدون محاکمه کشتند و یا آنان را مجازات نمودند.

de Tweede Wereldoorlog