صفحه اصلی


هدف از نشر این ویب سایت کمک به افغانانیست که میخواهند در جامعه هالند زنده گی کنند

همچنین شما افغانان عزیز میتوانید مطالب و موضوع های جالب دیگری را  در این وب سایت در مورد هالند بخوانید و ببیند.

برای سفارش جزوه  به « کشورهالند خوش آمدید» از طریق ایمیل آدرس  با ما در تماس شوید.