หน้าแรก

ผังงานบุคลากร
นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
                                                   
               นายสุภาพ  วงศ์จันทร์                            นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช                            นางสาววันทนา  หุ้นส่วน
    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                     หัวหน้างานบุคลากร                                     จนท.งานบุคลากร
Comments