ข่าวครูวันเพ็ญ

 • ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3,6 ที่โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร จัดขึ้นวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน ตั้งแต ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:34 โดย วันเพ็ญ ชาวทอง
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี ดินแดนแห่งปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นถิ่นกำเนิดของพระอาจารย์ทางวิปัสนา คือ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล เป็นต ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:33 โดย วันเพ็ญ ชาวทอง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • Testing Training Handouts.doc   174กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 22:50 โดย วันเพ็ญ ชาวทอง (เวอร์ชัน 2)
  ‎ใบงานTesting‎
 • Testing Training.ppt   816กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:58 โดย วันเพ็ญ ชาวทอง (เวอร์ชัน 2)
  ‎แนวทางการอบรม Testing‎
 • แบบฝึก 8.doc   262กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:52 โดย วันเพ็ญ ชาวทอง (เวอร์ชัน 2)
  ‎แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความชุดที่ 8‎
 • แบบฝึก 7.doc   400กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:52 โดย วันเพ็ญ ชาวทอง (เวอร์ชัน 2)
  ‎แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความชุดที่ 7‎
 • แบบฝึก 6.doc   480กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:51 โดย วันเพ็ญ ชาวทอง (เวอร์ชัน 2)
  ‎แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความชุดที่ 6‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร