หน้าแรก


ข่าวครูวันเพ็ญ

  • อบรมครูแนะแนว วันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ.2554 ได้มีการจัดอบรบครูแนะแนวระดับกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชฎัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ม ...
    ส่ง 29 ก.ย. 2554 15:04 โดย Wanpen Nonghin
  • บุญบั้งไปตำบลโพนเมือง ก่อนวันเข้าพรรษาชาวตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุกปี เพื่อทำการบูชาผญาแผนให้ฝนตกตามฤดูกาล จะได้มีนำ้ฝนในการทำนา ในงานจะมีขบวนแห่ฟ ...
    ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:49 โดย Wanpen Nonghin
  • เทียนพรรษาอุุบลราชธานี เดือนกรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ ในเทศกาลวันเข้าพรรษาพระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ชาวพุทธก็จะนำเทียนไปถวายแด่พระสงฆ์เพื่อใช้ในช่วงเข้าพรรษา ...
    ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:35 โดย Wanpen Nonghin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

downloadใบความรู้ใบงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า download
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget