ปลดเกษียณ-ปลี่ยนวิถี...Date & TimeSteegle.com - Google Sites Twitter Follow Button

 


7ปี ออก นอกรั้ว น้ำเงิน - ทอง
ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี...

12ปี ประถม - มัธยมท้าย

4ปี หมาย มหา'ลัย แห่งชนผอง

7ปี ออก นอกรั้ว น้ำเงิน - ทอง

อุดมการณ์ ยังก้อง กังวาลไกล

คือความหวัง ตั้งต้น ชนรุ่นใหม่
ปี'32 ก้าวสู่ "ปราสาทสังข์"

คือความหวัง ตั้งต้น ชนรุ่นใหม่

หวังสร้างตัว สร้างตน ชนศิวิไลซ์

เพื่อนสนิท มิตรสหาย...สู่นายคน

สู่ตัวตน ชนชั้น สามัญชน


ปี'52 ลองทบทวน อย่างถ้วนถี่

20 ปี ให้ หลัง ยัง เข้ม ข้น

ปลดเกษียณ เปลี่ยนวิถี ชีวิตชน

สู่ ตัว ตน ชน ชั้น...สา มัญ ชน

wannaprasart blog
wannaprasart blog..

ą
samunchon khonsamun,
27 ต.ค. 2555 22:17
Comments