ประวัติความเป็นมา

 ประวัตและความเป็นมาของน้ำตกวังตะไคร้


 น้ำตกวังตะไคร้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหินตั้ง จังหวัดนครนายก ใกล้กับน้ำตกนางรอง น้ำตกวังตะไคร้อยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายกเพียงแค่ 16 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049 น้ำตกวังตะไคร้เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ในอดีตน้ำตกวังตะไคร้เคยเป็นวังเดิมของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร เป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นเป็นอย่างมากและถูกตกแต่งไว้ออย่างสวยงามด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ในเนื้อที่ 1,500 ไร่ น้ำตกวังตะไคร้เป็นน้ำตกที่มีความสูงไม่มากนักเกิดจาก การไหลมารวมกันของลำธาร 2 สาย คือ วังตะเคียน และแม่ป้อง การเดินทางมาเที่ยวชมน้ำตกวังตะไคร้นั้นมีถนนให้สามารถนำรถยนต์เข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม และมีร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว โดยคิดค่าผ่านประตูดังนี้ นักท่องเที่ยวเดินเท้า คนละ 10 บาท รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถสองแถว คันละ 100 บาท (ผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน) มากกว่า 4 คน คิดเพิ่มตามจำนวนคนๆ ละ 10 บาท รถบัส คนละ 10 บาท

Comments