Ulasan Surah 47‎ > ‎

Al-Baqarah 1~286

                                                         [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, dari Ayat 211~220

211.  Tanyalah bani Israel, berapakah keterangan nyata yang kami telah berikan kepada mereka ? dari barang siapa menukar nikmat Allah sesudah datang keterangan kepadanya, maka sesungguhnya Allah itu sangat pedih seksaan nya.

212.  Dihiaskan kehidupan dunia bagi orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman, pada hal orang-orang yang berbakti itu lebih mulia daripada mereka pada hari khiamat, dan Allah itu memberi dengan tidak berhitung kepada yang ia kehendaki.

213.  Adalah manusia itu satu umat yang tunggak, lalu berselisehan maka Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai pengemar-pengemar dan pengancam-pengancam dan berserta mereka ia turun  kitab-kitab dengan membawa kebenaran,  sampai kitab itu memberi keputusan antara manusia tentang apa yang mereka berselisehan dan tidak berselisehan  dikitab-kitab itu pula melainkan ketua-ketua dari orang-orang yang diberi kitab-kitab itu, sesudah datang kepada mereka kenyataan-kenyataan, kerana kedengkian diantara mereka itu. Tetapi Allah tunjuk kan jalan yang lurus, dengan pertolongan nya, bagi orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang orang-orang derhaka itu berselisihan dan Allah itu memimpin orang yang ia kehendaki kejalan yang lurus.

214. Atau apakah kamu sangka, bahawa kamu akan masuk syurga, sedang belum datang kepada kamu keadaan seperti mereka yang telah lalu dahulu daripada kamu, pada hal mereka itu kena kesusahan harta benda dan kecelakaan badan, dan digoncang akan mereka itu, sehingga Rasul waktu itu dan orang-orang beriman yang bersertanya, bertanya; “bilakah datang pertolongan Allah?” dijawab “ketahuilah bahawa se nya pertolongan Allah itu dekat”.

215. Mereka akan bertanya  kepada  mu bagaimana Musa membelanjakan. Katakan lah; “apa-apa kebaikan yang kamu belanjakan, maka hendaklah ada untuk ibu bapa dan keluarga yang hampir, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang pelarian dan apa kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguh nya Allah itu amat mengetahui akan dia.

216. Diwajibkan kamu berperang, pada hal ia itu satu kebencian bagi kamu, sedang boleh jadi kamu  benci kepada sesuatu, pada hal ia itu satu kebaikan bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu, pada hal ia itu tidak baik bagi kamu, dan Allah itu mengetahui dan kamu itu tidak mengetahui.

217. Mereka akan bertanya kepada mu dari hal bulan  yang mulia, yakni dari hal berperang dibulan itu. Katakan; “bahawa memulai peperangan dibulan itu dosa besar, tetapi  menjauhkan manusia daripada jalan Allah, dan kufur kepadanya, dan menjauhkan manusia daripada masjid yang mulia, dan mengeluarkan penduduknya dari situ, adalah terlebih besar dosanya pada pandangan Allah, dan fitnah itu adalah lebih besar dosanya daripada pembunuhan dan mereka itu tetap akan memerangi kamu, hingga dapat mereka memalingkan kamu daripada agama kamu, jika  mereka boleh, dan barang siapa dari antara kamu berpaling daripada agamanya, lalu ia mati, pada hal ia tetap kafir, maka gugurlah amal-amal mereka didunia dan akhirat dan mereka itu ialah ahli neraka yang mereka akan kekal didalam nya.

218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berkerja keras dijalan Allah, mereka itu orang yang berharap rahmat Allah, dan Allah itu pengampun, penyayang.

219. Mereka akan bertanya kepada mu, dari hal arak dan judi. Katakan; “bahawa kedua perkara itu adalah dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya”,  dan mereka akan bertanya kepada mu apa yang mereka mesti belanjakan.  Katalah; “selebih dari perlu ayat-ayat nya supaya kamu berfikir.

220. Di urusan dunia dan akhirat, dan mereka akan bertanya kepada mu dari hal mengurus  anak yatim. Katakan lah; “bahawa  atur hingga selesai urusan mereka ada lebih baik, dan jika kamu bercampur urusan dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu, dan Allah mengetahui orang-orang berbuat jahat daripada orang berbuat baik, dan jika Allah kehendaki, nescaya ia beratkan kamu,  kerana sesungguhnya Allah itu gagah, bijaksana”.

 

Sumber dari; 
[] http://www.facebook.com/groups/223262928088/doc/10151005471073089
[]
http://www.facebook.com/groups/304905319562858/doc/386776708042385


Following via Twitter; 
[] https://twitter.com/tmknajid/status/654141030720102400

Comments