fltk

ubuntu  -    hacao-201pro

fltk : Tiện ích nhẹn tay Khung đối tượng.

fltk hay fast light toolkit là tiện ích cho phép tạo giao diện đồ họa với nhiều tầng lớp đối tượng khung. fltk so với kdevelop(GTK ,QT) thì như xfce so với kde hay dillo so với konqueror : nghĩa là nhanh chân nhẹ cân.

Cho xử lý C++ với các API của X11,lại thêm nhập OpenGL rendering !Tác động gió bay so với các tiện ích toolkit khác. Phiên bản bền vững fltk-1.1.7 có gói deb trên mạng.Nhưng không hỗ trợ bản địa hóa ,fltk-1.1.8 có hỗ trợ utf8 ,nhưng phải lấy từ nguồn.

svn co http://svn.easysw.com/public/fltk/fltk/trunk/ fltk-1.1.8-rc fltk2

còn ở dạng phát triển -chưa có phát hành-release-tuy có thể lấy dùng từ nguồn. Diễn đàn fltk ra đời cuối 2004,trong vòng 2 năm 2005-2006 đã có trên 10000 (mười nghìn) câu hỏi đáp của các người dùng. Trong số người dùng ,không ít đều là tư vấn ngành IT ,với trên 10 năm trong nghề lập trình : khó coi đó là nghiệp dư ! Trình bin và hình chụp có tại

fltk-1.1.8-i386.deb

wangjiHowto