Verslag wijkbijeenkomst 11 mei 2019

Wijkbijeenkomst 11 mei 2019 in de Blaauwe Kamer[1]

De eerste gasten arriveren al ruim voor de tijd. Vanaf half tien komen onze andere 63 wijkgenoten zich melden en na de “bestickering” ontstaan er onder het genot van koffie met gebak ter ere van het 30 jarig jubileum van de Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen Hoog al levendige gesprekken.

Mooi op tijd opent de voorzitter de bijeenkomst en geeft het woord aan Jan van Nieuwenhuizen. Jan neemt ons mee op en tijdreis door de eeuwen heen en laat zien hoe het gebied van de Blauwe Kamer is ontstaan door het water van de rivieren, het landijs en de wind. Vervolgens hoe het zich heeft ontwikkeld, de maatschappelijke activiteiten,  en de inr ichting en vormgeving van het landschap waarna hij nog kort ingaat op wat er zich hier in de nabije toekomst zal gaan voordoen.  Jan is al jaren geïnteresseerd in het gebied en heeft een enorme geschiedkundige kennis ervan. Hij ondersteunt zijn verhaal met vele (ook historische) plaatjes. Opmerkelijk zijn daarbij bijvoorbeeld de veldnamen, de ringwalburcht op de Heimenberg (uit de 7e eeuw n.C.; waarvan de naam Heimerstein lijkt te zijn afgeleid) en de hofstede van Hendrijk Valkenaar Heere van Duckenborch en Schout der Stat Utrecht uit 1636​.

Jan gaat in op het dorpje/gehucht de Grebbe dat er vroeger was,  het Hoornwerk en het Bastion uit 1735, hotel de Grebbe en uiteraard  het belang van  de afwatering  en hoe de loop ervan veranderde. Hij vertelde over het trammetje dat vroeger onderlangs de Grebbeberg liep en liet dat zien. Tegenwoordig is dit een fijn fietspad zonder veel hoogteverschil. Ook het plan Ooievaar uit 1986, de steenfabriek en de overstromingen passeerden de revue en hoe de Blaauwe Kamer is veranderd tot wat het nu is. Onderstaand vindt u de presentatie van Jan van Nieuwenhuizen.

Presentatie Jan van Nieuwenhuizen


Al met al een enthousiast verhaal dat uitnodigde tot de daarop volgende wandeling door het gebied. Maar nu eerst nog een kop koffie waarbij er onderling al wordt nagepraat over de presentatie.

Na de koffie gaan we naar buiten waar we in 3 groepen onder leiding van een gids van het Utrechts Landschap de Blauwe Kamer in trekken.  De schrijver van dit stuk gaat mee met Maja Stavleu. Zij is vrijwilliger bij het Utrechts Landschap en schrijft ook een aantal (natuur)stukjes voor de Gelderlander. Ze neemt ons mee naar de vogelhut en onderweg vertelt ze over planten (zoals watermunt, de zwarte iep) en vogelgeluiden. In de vogelhut zien we een kolonie lepelaars, aalscholvers met wat reigers aan de rand. Ze vertelt dat de rand het gevaarlijkst is omdat vossen kunnen zwemmen en daar nog wel eens iets te pakken krijgen. We treffen het deze zaterdag, de zon schijnt, de meidoorn bloeit volop en de grond is droog. De wind is wat fris maar dat deert ons niet. Al lopende knopen de wijkbewoners leuke gesprekjes met elkaar aan en worden (natuur) ervaringen gedeeld. Vanuit de Vogelhut gaat de route een stukje terug en dan rechtsaf. In de verte zien we konikspaarden en de Galloway runderen lopen. Er zitten ganzen, we zien een buizerd en Maja vertelt ons meer over de planten die we onderweg tegenkomen. Zo is daar de kaardenbol, het jacobskruiskruid. boeren-wormkruid, distels, smeerwortel , de klis en wijst ze op het verschil  van blad van de zwarte iep en de Amerikaanse iep. Ook attendeert ze op de zang van de fitis en legt het verschil met dat van de tjiftjaf uit. De deelnemers aan de groep zijn bijzonder geïnteresseerd, stellen vragen en komen met leuke reacties en eigen verhalen.
Klik op deze link om alle foto's te zien

 

Als ook de andere groepen terug zijn gekomen en we hun enthousiaste reacties horen, kunnen we gerust concluderen dat de ochtend bijzonder geslaagd is.

 


[1] De Blaauwe Kamer heet het restaurant, het Utrechts Landschap schrijft het als “De Blauwe Kamer”.