Nextdoor

Berichten versturen aan wijkgenoten

Gebleken is dat er behoefte is aan een mogelijkheid om elkaar berichten te kunnen versturen, bijvoorbeeld promotie maken voor een activiteit, iets lenen bij een wijkgenoot, jezelf aanbieden als oppas … 

Omdat het gebruik van zo’n berichtenfunctie alleen werkt als we allemaal dezelfde applicatie gebruiken, hebben we een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Vanuit dat onderzoek adviseren we om “Nextdoor” te gebruiken. 

Nextdoor werkt op je computer via je webbrowser (www.nextdoor.nl) en is als app verkrijgbaar voor android en apple. Inmiddels zijn al bijna 300 wijkbewoners lid van Nextdoor.


Om wijkgenoten te informeren als de veiligheid in de wijk direct in het geding is of kan komen gebruiken we de Whatsapp-groep “Buurtpreventie”.

Binnen Nextdoor kun je instellen van welke wijken in de omgeving je berichten wilt ontvangen. Deze instelling kun je maken in de app of op nextdoor.nl. Bij het versturen van een bericht kun je ook aangeven aan welke wijken je dit bericht wil sturen.