Donatie

Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog wil graag activiteiten blijven organiseren, 
voor u en met u. Onze inkomsten verkrijgen wij uit advertenties in wijkberichten en donaties.


Om activiteiten te kunnen organiseren hebben wij uw donatie hard nodig.


Wilt u doneren? Maak dan uw donatie over op bankrekening NL37 ABNA 0539 3121 34 onder vermelding van "Donatie".

Alvast bedankt dat u heeft bijgedragen aan de volgende activiteit!