กาแล็กซีและเอกภพ


กาแล็กซีและเอกภพ 
         พวกเราอาศัยอยู่บนโลกสีน้ำเงินใบนี้ ซึ่งโครจรไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ ขนาดกลางในเอกภพ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อน และแสงเป็นปริมาณมาก จึงทำให้เรามองเห็นและรู้สึกถึงความร้อนได้ทั้ง ๆ ที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากถึง 148,800,000 กิโลเมตร

        ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในจำนวนหนึ่งแสนล้านดวงใน กาแล็กซีของเราที่เรียกว่า กาแล็กซีทางช้างเผือก ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีขนาด และสีแตกต่างกัน กาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นเพียง 1 ใน หนึ่งแสนล้านกาแล็กซี ที่ประกอบกันเป็นเอกภพ

        เอกภพมีขนาดใหญ่มาก ถ้าเราสามารถขี่จักรยานจากโลกไปดวง อาทิตย์ต้องใช้เวลารวม 718 ปี ความกว้างใหญ่ของเอกภพจะต้องวัดเป็นปีแสง ซึ่ง 1 ปีแสงเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทาง 1 ปี (แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกใช้เวลา 8.3 วินาที) ความกว้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 100,000 ปีแสง ยานอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นเคลื่อนไหวได้เร็วเพียง 0.0001 เท่าของแสงเท่านั้นกาแล็กซี
        กาแล็กซี (galaxy) เป็นบริเวณที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ บริเวณของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อ่านต่อ...

กาแล็กซีทางช้างเผือก
        กาแล็กซีทางช้างเผือก เป็นกาแล็กซีที่ระบบสุริยะสังกัดอยู่ ในคืน เดือนมืดถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า จะเห็นเป็นแทบสีขาวพาดอยู่ ชาวกรี กจินตนาการว่าเป็นเสมือนทางน้ำนม จึงเรียกว่า "The Milky way" สำหรับคนไทยจินตนาการว่าเป็นทางเดินของช้างเผือก จึงเรียกว่า "ทางช้าง เผือก" อ่านต่อ...

องค์ประกอบของกาแล็กซี
        การแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์ กระจุกดาวสสารระหว่างดาว (แก๊สและ ฝุ่นธุลี) เนบิวลา และที่ว่างในอากาศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะของเลือกนำเสนอเพียงบางตัวอย่าง

       1. กระจุกดาว คือกลุ่มดาวตั้งแต่สิบดวงไปจนถึงหลายสิบล้านดวง ในกาแล็กซี ทางช้างเผือกจะพบกระจุกดาวรอบ ๆ ศูนย์กลางกาแล็กซี อ่านต่อ...

เอกภพ
        เอกภพ (Universe) หมายถึง กาแล็กซีหลาย ๆ กาแล็กซีมารวมกันอยู่เป็นระบบ และเป็นผลรวมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในอวกาศทั้งหมด เอกภพมีระบบกาแล็กซีประมาณ อ่านต่อ...

กำเนิดเอกภพ
        นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบแน่นชัดว่าเอกภพมาจากไหน เกิดขึ้นได้ อย่างไร นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ต่างก็เสนอแนวคิดต่าง ๆ นานา ซึ่งสามารถสรุปทฤษฎีที่กล่าวถึงการกำเนิดเอกภพได้หลายทฤษฎี แต่ที่ยอมรับ กันมากก็คือ ทฤษฎีบิกแบง (Big-Bang Theory) ที่กล่าวว่า อ่านต่อ...

การขยายตัวของเอกภพ
        จากการศึกษากาแล็กซีที่มีขนอดใหญ่้ที่สุด ที่อยู่ใหล้โลก คือ กาแล็กซีแอนโดรมีนา ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 2 ล้านปีแสง และกาแล็กซีอื่น ๆ พบว่า แต่ละกาแล็กซี อ่านต่อ...