หม่อมครูอึ่ง หสิตะเสน

(สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าจอมในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ในรัชกาลที่ 5) หม่อมครูอึ่ง หสิตะเสน หรือ เจ้าจอมอึ่ง เป็นผู้วางรากฐานท่ารำตัวละครพระทั้งหมด ของคณะละครวังสวนกุหลาบ เดิมเป็นนางละครใน เจ้าคุณจอมมารดาเอมในรัชกาลที่ 2(พระมารดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ) สอนคู่กับหม่อมครูนุ่ม นวรัตน์ ณ อยุธยา เป็นผู้มีความสามารถสูงส่งในการร่ายรำบทบาท ตัวละครพระ ถ่ายทอดท่ารำเพลงหน้าพาทย์ต่างๆ ท่ารำเฉพาะบทบาท และท่ารำฉุยฉายของ ตัวพระ ท่ารำบทบาทพระเอก พระรอง และอื่นๆวิชาความรู้จากหม่อมครูอึ่งที่ถ่ายทอดผ่านมายังวังสวนกุหลาบ โดยมีศิษย์เอกทั้งสามท่านที่เป็นศิลปินในตำนาน คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี คุณครูลมุล ยมะคุปต์ และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช เผยแพร่และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวงการนาฏศิลป์ และการเรียนการสอนในหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยของกระทรวงศึกษาธิการให้พวกเราทุกคนได้เรียนกันในปัจจุบัน
Comments