LEERLING‎ > ‎

OVER "WARUM DEUTSCH?"

Dit is een webquest voor betweters. Het is de bedoeling leerlingen uit de laatste onderbouw klas HAVO/VWO te ondersteunen bij hun talenkeuze voor de bovenbouw. De leerlingen houden zich op deze site bezig met de Duitse cultuur, het nut van de Duitse taal in verschillende opzichten en de aspecten van de Duitse taal voor de toekomstige beroeps- en studiekeuze. Doel van de webquest is het ontwerp van een poster die de medeleerlingen enthousiast maakt voor  Duits. 
 
Deze webquest is ontworpen door Doris Joachimmeyer en Heike Pohlscheidt (stand maart 2012)