INDEX W&V (17-96)

Index Artikelen van Bert Otten in Waarheid & Vrede (’08–’23)


De artikelen van Waarheid & Vrede, nummers 1-16, zijn herhaald in latere nummers.

Daarom begint de index onderaan bij WV17.


Financiën '15 - '22


De Feesten van de HEER (Lev 23)


Leesrooster Sabbat & Nieuwe Maan

  

WV97    20-06-’23     (oplage 1.235)

571 - De Bijbel als Chiasme

572 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 19

573 - Perfecte Symmetrie in Gods Feesten


WV96    07-03-’23     (oplage 1.230)

565 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 16

566 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 23

567 - Opstandingsverhalen in het OT

568 - 1e,  2e  &  3e  Bergrede

569 - A4: Leven we in de eindtijd?

570 – Toen, Thans & in de Toekomst – Purim


WV95    25-11-’22     (oplage 1.225)

559 - Getal 95

560 - De Feesten van Jezus

561 - Chanoeka

562 - Tsitsit, gedenkkwasten

563 - ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’

564 - A4: Trok Israël door de Golf van Aqaba?


WV94 28-08-’22   (oplage 1.225)

547 - Tien Tekenen Tussen Levi & de Welsh

548 - 1e Teken: Levi: verspreid over Israël

549 - 2e Teken: Levi: priesters & druïden

550 - 3e Teken: Levi: vroomheid & revival

551 - 4e Teken: Levi: zangkoren & muziek

552 - 5e Teken: Levi: kolen

553 - 6e Teken: Levi: poortwachters

554 - 7e Teken: Levi: proza & poëzie

555 - 8e Teken: Levi: opstand(igheid)

556 - 9e Teken: Levi: stadspoorten / kastelen

557 - 10e Teken: Levi: ballingen & vreemdelingen

558 - Hosea, Jesaja, Jeremia, Ezechiël & Zacharia

   profeteerden ruim 222 jaar Herstel & Hereniging

   van Israël (10 stammen) & Juda (2 stammen)


WV93  31-05-’22   (oplage 1.230)

542 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 11

543 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 22

544 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 33

545 - De 50e dag = Dag der Eerstelingen = Wekenfeest = Pinksterdag

546 - Jeugd in de Bijbel: Nachoem


WV92 17-03-’22   (oplage 1.225)

538 - Purim vieren? Iets voor Christenen?

539 - De Tien Stammen in Noordwest Europa?

540 - Het belang van de ‘Verloren Stammen Visie’

541 - Purim: Eén Van Satans Vele Aanvallen


WV91    05-11-’21     (oplage 1.200)

535 - Tien Tekenen Tussen Ruben & Keltische Fransen

536 - Tien Tekenen Tussen Gad & Zwitserland

537 - Negen Tekenen Tussen Aser & Walen (Belgen)


WV90       10-07-'20         (oplage 1.190)

527 - Nieuwe Maan & Sabbat

528 - A4 - Waarom 5990 AM, en niet 5781 AM?

529 - Het Oude & het Nieuwe Verbond

530 - A4 -  Wat is er mis met de hiaattheorie?

531 - Toen, Thans & in de Toekomst – Onrein Vlees

532 - Kustlanden of Eilanden (Iejiem)

533 - Angelsaksische Volkeren

534 - A4 – Volgens Paulus zijn toch alle dagen gelijk?


WV89       12-05-'21         (oplage 1.200)

524 - Feesten in het Vrederijk

525 - De Acht Tempels van God

525a    - 1e Tempel Gods: Tempel in de Hemel

525b    - 2e Tempel Gods: De Tabernakel

525c    - 3e Tempel Gods: Tempel van Salomo

525d    - 4e Tempel Gods: Zerubbabels Tempel

525e    - 5e Tempel Gods: Gods Gemeente

525f     - 6e Tempel Gods: Ons Lichaam

525g    - 7e Tempel Gods: Tempel van Ezechiël

525h    - 8e Tempel Gods:  God en het Lam

526 - De Pinksterdag & het Vrederijk


WV88       14-03-'21         (oplage 1.200)

518 - Bijzondere Bijbelse Getallen:  № 18

519 - Bijzondere Bijbelse Getallen:  № 24

520 - De Verheerlijkte Jezus

521 - Historische Pascha’s

522 - Bijzondere Bijbelse Getallen:  № 88

523 - Toen, Thans & in de Toekomst:  Pascha


WV87       14-01-'21         (oplage 1.200)

513 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 11

514 - ‘Schepping’ der Tien Geboden

515 - De Tien Geboden in het NT

516 - Jezus: God de Zoon, Jahweh Elohee Jesjuati (Ps 88),

            Jahweh Gods mijn-Jesjua (Psalm 88)

517 - A4-Antwoorden: Was de voederbak geen broodbak?


WV86       17-11-'20         (oplage 1.300)

511 - Zebulon & Issachar wonen in Nederland


WV85       21-08-'20         (oplage 1.200)

499 - Tien Tekenen Tussen Dan & Ieren

500 -       1e Teken: Dan: voorouder Don

501 -       2e Teken: Dan: slang op de weg

502 -       3e Teken: Dan: woede, drift

503 -       4e Teken: Dan: humor, satire, raadsels

504 -       5e Teken: Dan: practical jokes

505 -       6e Teken: Dan: Ieren & de zee

506 -       7e Teken: Dan: 'n zwak voor vrouwen

507 -       8e Teken: Dan: vroeg Ierse kunst

508 -       9e Teken: Dan: leugen & fantasie

509 -     10e Teken: Dan: en het huis van David

510 - Hosea, Jesaja, Jeremia, Ezechiël & Zacharia

         profeteerden ruim 222 jaar Herstel & Hereniging

         van Israël (10 stammen) & Juda (2 stammen)


WV84       24-05-'20         (oplage 1.200)

489 - Zwaard, honger & pest

490 - Corona, de pest & quarantaine

491 - Voor Hem uit gaat de pest ...

492 - Tussen Pesach & Sjavu’ot: De Opstanding!

493 - Betekenissen van Pinksteren

494 - Het Pascha van de Tweede Maand (14 Iyyar)

495 - De 3e maand (Sivan)

496 - De 4e maand (Tammuz)

497 - De 5e maand (Av)

498 - A4-Nieuwemaansviering


WV83        26-02-'20         (oplage 1.200)

482 - Predestinatie & Vrije Wil

483 - A4-Antwoorden: Waarom staat Dan niet bij de 144.000?

484 - JHWH, Adonai & HE(E)R(E)

485 - Er zijn 9 Bijbelse Feesten

486 - Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar zie,

                    het was rechtsverkrachting (Jes 5:7)

487 - Ohola & Oholiba  

488 - Esther & Jozef (beeld van de Messias)


WV82        29-11-'19         (oplage 1.200)

476 - A4-Antwoorden:  Is zaterdag wel de 7e dag?

477 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº 28

478 - De Tien Verloren Stammen

479 - De Zegen van Abraham: Eerstgeboorterecht & de Messiasbelofte

480 - De ‘vrouwen van God'

481 - A4-Antwoorden: Trok Israël door de Golf van Aqaba?


WV81        30-09-'19         (oplage 1.200)

471 - Zeventien redenen waarom ik sabbat vier

472 - Twaalf redenen waarom ik nieuwe maan vier

473 - De getallen 3,  9,  27  &  81

474 - Hij zal ons na 2 dagen doen herleven, ten 3e dage zal Hij ons oprichten ...

475 - De Nieuwemaansdagen van 2017 – 2028


WV80        04-06-'19         (oplage 1.140)

460 - Tien Tekenen Tussen Benjamin & Vikingen

461 -       1e Teken: Benjamin: Jozefs broer

462 -       2e Teken: Benjamin: … in het westen …

463 -       3e Teken: Benjamin: 5 maal zo groot

464 -       4e Teken: Benjamin: verscheurende wolf

465 -       5e Teken: Benjamin: onbevreesd

466 -       6e Teken: Benjamin: zwaard / geweld

467 -       7e Teken: Benjamin: taktieken

468 -       8e Teken: Benjamin: trouw / ontrouw

469 -       9e Teken: Benjamin: koninkrijkbouwers

470 -     10e Teken: Benjamin: liefde / sociaal


WV79        08-03-'19         (oplage 1.120)

453 - Purim, Pascha & Jesjoea

454 - Zesmaal Drie-eenheid in Genesis 1:1

455 - A4-Antwoorden: Stond de Tempel in de Stad van David?

456 - Drietallen in de Bijbel

457 - Armoe & Luxe: Lessen uit Amos & andere profeten

458 - 100 Namen van Jezus

459 - Jesjoea, de Geest & de Zeven Gemeenten


WV78        09-12-'18         (oplage 1.080)

443 - ‘Imrah’ in Psalm 119

444 - Symmetrie in de Bijbelse Feesten

445 - ‘Gods Geboden’ in de boeken van Johannes

446 - Open Brief over Jesjoea & het NT

447 - Taal & Theologie: Hebreeuws een rijkere taal?

448 - Taal & Theologie: Iedere, elke, geheel, alle

449 - A4-Antwoorden: Is Jesjoea de Jahweh van het OT?

450 - A4-Antwoorden: Jezus verklaarde varkensvlees toch rein?

451 - Wie was / is Jesjoea ?

452 - Jeugd in de Bijbel: Jesjoea


WV77        10-07-'18         (oplage 1.050)

436 - De 77 & de 42

437 - Blaast de sjofar op Sion! Heiligt een vasten!

            Roept een plechtige samenkomst bijeen! (Joël 2:15)

438 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº 88

439 - ‘Getuigenissen’ in Psalm 119

440 - Leven & Dood, Zegen & Vloek; Kies dan het leven (Dt 28-30)

441 - Het beeld van Daniël 2

442 - Sjofar: instrument van de Wachter … van de Eindtijd


WV76        20-05-'18         (oplage 1.010)

428 - I. Grote Verdrukking,

        II. Duister Zon, Maan & Sterren,

       III. Dag des HEREN

429 - Jakobs Benauwdheid & de Grote Verdrukking

430 - De zon in duisternis & de maan in bloed

431 - Een dag voor een jaar & een jaar voor een dag

432 - De Dag des HEREN

433 - De Grote Dag van Hun Toorn (Opb 6:17-Opb 19)

434 - De Wederkomstdag

435 - Te dien dage … ba-jom hahoe …


WV75       26-02-'18         (oplage 1.000)

414 - Elf Tekenen Tussen Jozef & Angelsaksen

415 -     1e Teken: Efraïm & Manasse:

               Groot Volk & Menigte van Volkeren

416 -     2e Teken: Jozef … in het westen …

417 -     3e Teken: Jozef & slavernij

418 -     4e Teken: Jozef & de gevangenis

419 -     5e Teken: Jozef & dromen

420 -     6e Teken: Jozef & koren

421 -     7e Teken: broers naar Jozef toe

422 -     8e Teken: Jozef, koren: Gods Woord

423 -     9e Teken: Jozef & kapitalisme

424 -    10e Teken: Jozef & het Kruis

425 -    11e Teken: Jozef & Juda

426 - B’nej Menashe, B’nej Ephraim; Efraïm-leer

427 - Jozef & Esther


WV74        19-12-'17         (oplage 970)

403 - Psalm 30, Chanoeka-psalm

404 - Bijbelse Sabbats Inzettingen

405 - ‘Bevelen’ in Psalm 119 (Strong 06490)

406 - A4-Antwoorden, Horen christenen wel te vasten?

407 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 26

408 - Taal & Theologie: Ei, oog, egg, eye, iej, iejim

409 - Kustlanden of Eilanden (Iejiem)

410 - Angelsaksische volkeren

411 - De Israëlieten waren blank

412 - Rood Haar

413 - Symmetrie in de Bijbelse Feesten


WV73        21-09-'17         (oplage 940)

397 - De Nieuwe Maan ('89)

398 - De Hebreeuwse Gezer 'kalender' (ca. 930 BCE)

399 - Jeugd in de Bijbel - Abia

400 - Chadasj, chadasja, chodesj

401 - De Nieuwe Maansdagen van 2017 – 2028

402 - Zeven Tips Hoe de Nieuwe Maan te Gedenken


WV72        26-05-'17         (oplage 920)

386 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 22

387 - Evolutie van het Alfabet & de Tav

388 - Israël om de Tabernakel

389 - Jeruzalem / Ezechiëls Tempel & ‘t het Kruis

390 - De Tien Verloren Stammen in Europa

391 - Jakob/Israël, de 22 & het Kruis

392 - De 50 Dagen van de Omertelling bij de Uittocht

393 - De 50 Dagen van de Omertelling in ca. 31 AD

394 - Woensdag- of Vrijdag Kruisiging?

395 - Beweeggarve – 50 dagen – Pinksteren

396 - Pinksteren & het Kruis


WV71        27-02-'17         (oplage 890)

379 - Leviticus 12 & de 8e, 40e & de 80e dag

380 - De Vreemdeling

381 - Esther, Mordechai & de Joden: Vreemdelingen in Perzië

382 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 17

383 - Chag Matsot, De Dagen der Ongezuurde Broden

384 - b'acharit_haJamim, 'in het laatst der dagen'

385 - Esther & Jozef


WV70        30-12-'16         (oplage 888)

374 - Chanoeka!

375 - De Tien Stammen in Noordwest Europa?

376 - Het belang van de 'Verloren Stammen Visie'

377 - Het Huis Davids - dag & nacht

378 - A4-Antwoorden: Is Jeshua de Jahweh van het OT?


WV69        04-09-'16         (oplage 780)

366 - 1e – 7e Millennium, ‘11e – 17e Nisan’?

367 - De man achter Waarheid & Vrede (interview)

368 - Interview met Vincent Lengkeek (MessiaNieuws)

369 - A4-Antwoorden: Was Rachab wel een hoer?

370 - A4-Antwoorden: Was de voederbak geen broodbak?

371 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 33

372 - Verzoend met God

373 - ‘Inzettingen’ in Psalm 119


WV68        07-06-'16         (oplage 730)

362 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 14

360 - Perfecte Symmetrie in Gods Feesten

361 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 41

362 - ‘Woord(en)’ in Psalm 119


WV67        23-03-'16         (oplage 700)

359 - De 6 & de 7

360 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 13

361 - Purim, Pascha en 'n Pinksterschema & de 1260, 1290, 1335 dagen

362 - A4 - Wat vindt u van de 'Green Ears' Kalender?


WV66        13-10-'15         (oplage 660)

352 - Bijbel: Boek van het Kruis

353 - Taal & Theologie: Hebreeuws, Aramees & Grieks

354 - TeNaCH - Dood & Opstanding in de TeNaCH

355 - Niet elk detail is waar ...

356 - Taal & Theologie: Iedere, elke, geheel, alle

357 - Het getal № 22


WV65       20-08-’15         (oplage 612)

347 - God de Heilige Geest

348 - God, Christus & Geest

349 - De Geest handelt

350 - Trio's, Tritsen & Triades

351 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 51 & 153


WV64        24-05-’15         (oplage 600)

342 - 'Verordeningen' in Psalm 119

343 - De HERE als Man van het huis Juda & het Huis Israëls (door Harry Locht)

344 - Betekenissen van Pinksteren (Sjavoe'ot)

345 - A4 - Valt Pinksteren op 6 Sivan of op 'n zondag?

346 - De Tien Geboden in het NT


WV63        21-03-’15         (oplage 590)

336 - 'Gebod(en)'in Psalm 119

337 - Eerste & Laatste

338 - OT-Ongezuurde Broden Instructies van God in Exodus 12 & 13

339 - Ongezuurde Broden Feest - Gods Feestje

340 - NT - Zuurdesem is een beeld van Valse Leer, Huichelarij & Zonde

341 - A4-Antwoorden: Is Jeshua de Jahweh van het OT?


WV62        21-01-’15         (oplage 600)

333 - Sabbat & Heilige Samenkomst in Num-Deut

334 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº31

335 - A4 - Is zelfdoop, zelfonderdompeling, Bijbels?


WV61        23-11-’14         (oplage 560)

328 - ‘Woord(en)’ in Psalm 119

329 - Sabbat & Sabbaton in Leviticus

330 - De Tien Verloren Stammen

331 - Ommekeer in Israëls en Juda's lot

327 - Toen, Thans & in de Toekomst: ... de tiende ...


WV60        27-08-’14         (oplage 540)

324 - ‘Wet’ in Psalm 119

325 - Sabbat & 7e dag in Exodus

326 - Het Loofhuttenfeest (Ex – Deut)

327 - Waarom zouden Christenen Loofhutten vieren?


WV59        29-06-’14         (oplage 525)

320 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 59 (& 29½)

321 - Sabbat & Week in Genesis

322 - [onderdompelen;onderdompeling; onderdompelaar]

323 - 2064 AD – 150 jaar ZDA Gouda?


WV58        01-05-’14         (oplage 535)

308 - Waarom zoeken naar de stammen?

309 - Tien Tekenen Tussen Naftali & Zweden

310 -       1e Teken: Naftali: mijn worsteling

311 -       2e Teken: Naftali, een hinde in vrijheid

312 -       3e Teken: Naftali, schone woorden

313 -       4e Teken: ruim bedeeld, rijk gezegend

314 -       5e Teken: neem het Meer in bezit

315 -       6e Teken: Naftali, … in het noorden …

316 -       7e Teken: Naftali, man-vrouw gelijkheid

317 -       8e Teken: Naftali, … koper …

318 -       9e Teken: Naftali, duisternis … licht …

319 -      10e Teken: Naftali & Jozef

 

WV57        03-03-’14         (oplage 540)

303 - Esther & Jozef

304 - Purim: Eén van Satans vele aanvallen

305 - Twaalf redenen waarom ik nieuwe maan vier

306 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº19

307 – De Zesdaagse Schepping & De Ark des Verbonds

 

WV56        02-01-’14         (oplage 530)

299 - Alternatieve ‘Hebreeuwse’ Kalenders

300 - Bijbelse Sabbats Inzettingen

301 - De Verheerlijkte Jezus

302 - De PR van Jezus

 

WV55        04-11-'13         (oplage 520)

296 - Het belang van de 'Verloren Stammen Visie'

297 - Mijn Here en Mijn God!

298 - Jezus was ook mens ...

 

WV54        05-09-’13         (oplage 510)

292 - Een nieuw begin … (Baz., Tisjri & RosjhaSjanah)

293 - A4 - Wat vindt u van de Karaïtische Kalender?

294 - Tetrad (’14 – ’15): 4 maansverduisteringen

295 – IN HET KORT: Trompetten & Bazuinen

 

WV53        09-06-’13         (oplage 530)

289 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 53

290 - Pascha Data: Mijmeringen over 14 en 15 Nisan …

291 – IN HET KORT: Inhuldiging op 20 Iyyar 2013

 

WV52        11-04-’13         (oplage 510)

277 - Tien Tekenen Tussen Gad & Zwitserland

278 -       1e Teken: Gad: fortuin/geluk 

279 -       2e Teken: Gad, troep, bende of leger

280 -       3e Teken: Gad: huurling & lijfwacht

281 -       4e Teken: Gad bewoont Gileads bergen

282 -       5e Teken: Gad, veel vee

283 -       6e Teken: Gad, toevluchtsoord

284 -       7e Teken: Gad, afzijdig, neutraal

285 -       8e Teken: Gad, hervormers

286 -       9e Teken: Gad, van haat naar liefde

287 -      10e Teken: eed/verbond op de berg

 

WV51        11-02-’13         (oplage 520)

273 – Hoogmoed

274 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 51 (& 153)

275 - Hoogmoed, spot, overmoed, nederigheid en ootmoed in Spreuken

276 - Purim & Psalm 126

 

WV50        14-12-’12         (oplage 550)

271 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 50

272 - De Acht Tempels van God

272a-       1e Tempel Gods: Tempel in de Hemel

272b-       2e Tempel Gods: De Tabernakel

272c-       3e Tempel Gods: Tempel van Salomo

272d-       4e Tempel Gods: Zerubbabels Tempel

272e-       5e Tempel Gods: Gods Gemeente

272f-       6e Tempel Gods: Ons Lichaam

272g-       7e Tempel Gods: Tempel van Ezechiël

272h-       8e Tempel Gods: God en het Lam

 

WV49        17-10-’12         (oplage 530)

260 - Tien Tekenen Tussen Ruben & Fransen     

261 -       1e Teken: Ruben, zie een zoon!

262 -       2e Teken: Ruben, l’amour, de driehoek

263 -       3e Teken: Ruben & de rebellie

264 -       4e Teken: Ruben, veel vee

265 -       5e Teken: Ruben, onstabiel als water

266 -       6e Teken: Ruben, wijn

267 -       7e Teken: waardigheid, honneur, grandeur

268 -       8e Teken: Ruben jaloers op Efraïm

269 -       9e Teken: voortreffelijk, supérieur

270 -      10e Teken: Ruben, Gad & Manasse

 

WV48        20-07-’12          (oplage 530)

255 - Genesis 1:1 (1:1:1)

256 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 48

257 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 203

258 - De Geest handelt

259 - Jezus is de Zoon van God; Jezus: God de Zoon;

  Jahweh Elohee Jesjuati (Ps 88) (mijn_Jesjoea) 

 

WV47        22-05-’12          (oplage 520)

250 - Meester, zie, welke stenen …

251 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 22

252 - IN HET KORT

253 - A4-Antwoorden: Valt Pinksteren op 6 Sivan of op ’n zondag?

254 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 8

 

WV46        24-03-’12         (oplage: 510)

246 - Zeventien redenen waarom ik sabbat vier

247 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 41

248 - Pascha: 14 Abib (14 Nisan)    

249 - Bijbel Passages over Pascha & Ongez. Broden

 

WV45        25-01-’12         (oplage: 550)

241 - De Tien Geboden van Schepping tot Sinaï

242 - Bijzondere Bijbelse Getallen: № 45

243 - A4-Antwoorden: Ligt de berg Horeb in (Saoedi)Arabië?

244 - Taal & Theologie: Iedere, elke, geheel, alle

245 - De PR van Jezus

 

WV44        27-12-’11         (oplage: 555)

230 - Tien Tekenen Tussen Juda & Joden    

231 -       1e Teken: Juda - loven

232 -       2e Teken: Juda en geld

233 -       3e Teken: messias, messianisme

234 -       4e Teken: Juda – schrijvers

235 -       5e Teken: wetten, rechters, advocaten

236 -       6e Teken: huichelen, hypocrisie 

237 -       7e Teken: Juda en muziek

238 -       8e Teken: Juda en regeren

239 -       9e Teken: Juda, een lijdend volk

240 -      10e Teken: Juda - strijders

 

WV43        29-09-’11         (oplage: 465)

223 - Toen, Thans & in de Toekomst: … de tiende …

224 - Taal & Theologie: Wat zegt de Bijbel over ‘hamas’?

225 - De laatste pausen en Sabbatten, Nieuwe Manen & Gods Feesten

226 - De Bijbelse Feesten in het Boek Jona

227 - De Getallen 1 – 8

228 – A4-Antwoorden: Is Jeshua de Jahweh van het OT?

229 - Jezus (888) & de Achtste Dag

 

WV42        01-08-’11         (oplage: 500)

217 - Over het getal 42

218 - Toen, Thans & in de Toekomst: De Nieuwe Maan door de eeuwen heen

219 - Waarom Gods Feesten? (deel 3)

220 - Taal & Theologie: Agapaoo & phileo

221 - Lasteraars, twistzieken, leugenaars, hoogmoedigen, godlozen …

222 - Jeugd in de Bijbel: Joram & zijn 42 vriendjes

 

WV41        05-05-’11         (oplage: 470)

206 - Negen Tekenen Tussen Aser & Walen (Belgen)

207 -       1e Teken: Aser – gelukkig

208 -       2e Teken: zijn brood zal vet zijn

209 -       3e Teken: koninklijke lekkernijen

210 -       4e Teken: Aser, bemind bij zijn broeders

211 -       5e Teken: ijzer … onder uw schoen …

212 -       6e Teken: koper … onder uw schoen …

213 -       7e Teken: Aser dope zijn voet in olie    

214 -       8e Teken: 8.Aser, 9 Issachar, 10 Zebulon

215 -       9e Teken: Aser … dappere helden

216 - Vragen over Aser en Issachar

 

WV40        20-03-’11         (oplage: 460)

203 - Purim, Pascha en ’n Pinkster-schema &

de 1260 - 1290 - 1335 dagen

204 - Purim vieren? Iets voor Christenen?

205 - Jeugd in de Bijbel: Hadassa (Ester)

 

WV39        05-02-‘11         (oplage: 420)

196 - Waarom Gods Feesten? (deel 2)

197 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº 88

198 - Ezels & Muildieren – Koninklijke Rol    

199 - Taal & Theologie: Hebreeuws een rijkere taal?

200 - Jezus Christus en de Olijfberg

201 - Toen, Thans & in de Toekomst: De Sabbat

202 - A4-Antwoorden:    Is ‘geen sabbat vieren’ zonde?

 

WV38        08-12-’10         (oplage: 500)

183 - Tien Tekenen Tussen Issachar & Groot Friezen

184 -       1e Teken: Issachar & de ezel

185 -       2e Teken: het land is liefelijk   

186 -       3e Teken: liggend tussen twee lasten    

187 -       4e Teken: Issachar, een loon-slaaf

188 -       5e Teken: koeien, vee!

189 -       6e Teken: eenvoud, recht door zee!

190 -       7e Teken: kennis der tijden - kalenders

191 -       8e Teken: handel en zeevaart!

192 -       9e Teken: wetskennis  

193 -       10e Teken: volken roepen tot de Berg

194 - Vragen over Zebulon & Issachar

195 - Meer Vragen over Zebulon & Issachar

  

WV37        09-09-’10         (oplage: 410)

178 - Waarom Gods Feesten?  

179 - Toen, Thans & in de Toekomst: Loofhuttenfeest

180 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº 55

181 - Taal & Theologie: Heidense Namen

182 - A4 – P’ visioen verklaart toch alle vlees rein?


WV36        16-08-’10         (oplage: 500)

166 - Tien Tekenen Tussen Zebulon & Holland

167 -       1e Teken: Wonen – Woning

168 -       2e Teken: Wonen aan Zee

169 -       3e Teken: Een haven der schepen   

170 -       4e Teken: Een reislustig volk

171 -       5e Teken: De overvloed der zeeën

172 -       6e Teken: Verborgen dingen des zands

173 -       7e Teken: Geven & Barmhartigheid

174 -       8e Teken: Zebulons steen: de diamant

175 -       9e Teken: schrijvers, boeken, drukken

176 -       10e Teken: band met Juda (Joden)

177 - Volken zullen zij roepen tot de berg

 

WV35        12-07-’10         (oplage: 400)

160 - Waar is het Noorderland?

161 - Kustlanden en/of Eilanden (Iejiem)

162 - Angelsaksische Volkeren

163 – 5 profeten profeteerden ruim 222 jaar Herstel & Hereniging van Israël & Juda

164 - De Israëlieten waren blank  

165 - Rood haar

 

WV34        23-05-’10         (oplage: 400)

153 - Toen, Thans & in de Toekomst – Onrein Vlees

154 - God, Christus & Geest

155 - A4 - Jezus verklaarde varkensvlees toch rein?

156 - Trio’s, Tritsen & Triades   

157 - Bijbelpassages met de Drie  

158 - Vader, Zoon & Geest en de Vruchten van de Geest

159 - A4 – P’ visioen verklaart toch alle vlees rein?


WV33        29-03-’10         (oplage: 400)

144 - De Feesten van Jezus  

145 - Toen, Thans & in de Toekomst – Pascha   

146 - Woensdag- of Vrijdag Kruisiging   

147 - Opstandingsverhalen in het OT

148 - Eerste Beweeggarve in 1403 BCE

149 - De 50 dagen van het Wekenfeest (Mozes)

150 - De 50 dagen van het Wekenfeest (Jezus)

151 - Opstandingsverhalen in het NT

152 - Jeugd in de Bijbel – Jezus

 

WV32        Intro-’10         (oplage: 500)

134 - Mensen vóór Adam?

135 - A4 – Horen Christenen wel te vasten?

136 - De Tien Geboden in het OT   

137 - De Tien Geboden in het NT   

138 - Toen, Thans & in de Toekomst – Purim    

139 - Taal & Theologie: Hebreeuws, Aramees & Grieks

140 - De Nieuwe Maansdagen van 2009 – 2020    

141 - Zeven Tips Hoe de Nieuwe Maan te Gedenken     

142 - Waarom zouden Christenen Loofhutten vieren?

143 - Jeugd in de Bijbel - Nachoem

 

WV31        16-01-’10         (oplage: 360)

132 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº31

133 - Kelten - Tienstammenrijk?

WV30        18-12-’09         (oplage: 350)

129 - 1e t/m 7e Millennium & 1e t/m 7e Gebod    

129a- 1e millennium – 1e gebod

129b- 2e millennium – 2e gebod

129c- 3e millennium – 3e gebod

129d- 4e millennium – 4e gebod

129e- 5e millennium – 5e gebod

129f- 6e millennium – 6e gebod

129g- 7e millennium – 7e gebod

130 - Verdrukking door Antiochus IV Epifanes

131 - Jeugd in de Bijbel - Saraï  


WV30    18-12-’09     (oplage: 350)

129 - 1e t/m 7e Millennium & 1e t/m 7e Gebod

129a- 1e millennium – 1e gebod

129b- 2e millennium – 2e gebod

129c- 3e millennium – 3e gebod

129d- 4e millennium – 4e gebod

129e- 5e millennium – 5e gebod

129f- 6e millennium – 6e gebod

129g- 7e millennium – 7e gebod

130 - Verdrukking door Antiochus IV Epifanes

131 - Jeugd in de Bijbel - Saraï  


WV29        18-11-’09         (oplage: 420)

123 - Twaalf Redenen Waarom Ik Nieuwe Maan Vier

124 - De Nieuwe Maansdagen van 2009 – 2020

125 - Zeven Tips Hoe de Nieuwe Maan te Gedenken     

126 - Leesrooster Nieuwe Maansdagen

127 - Nieuwe Maan 1986 – 2006 (KPL Study)

128 - Jeugd in de Bijbel – Abia   

 

WV28        21-08-’09         (oplage: 400)

122 - De Scheppingsweek: Een Profetie!

122a- 7e Dag = Rust-Dag! - 7e Mill. = Rust-Millennium!

122b- 1e dag = 1e millennium, 3970 - 2970 vChr

122c- 2e dag = 2e millennium, 2970 – 1970 vChr

122d- 3e dag = 3e millennium, 1970 –  970 vChr

122e- Overzicht Scheppingsweek & Wereldgeschiedenis

122f- 4e dag = 4e millennium, 970 vChr – 31 AD

122g- 5e dag = 5e millennium, 31 AD – 1031 AD

122h- 6e dag = 6e millennium, 1031 – 2031 AD

122i- Extra Informatie (31 juli 2009)

 

WV27        23-06-’09         (oplage: 375)

117 – Daniël, 27e boek OT, Openbaring, 27e boek NT

118 - Taal & Theologie: Hebreeuws, Aramees & Grieks

119 - De Geest Handelt

120 - Vader, Zoon & Geest en 1, 2, 3, …

121 - Jeugd in de Bijbel – Joram & zijn 42 vriendjes

 

WV26        31-05-’09         (oplage: 325)

113 - 5 Betekenissen van de 50e Dag

114 - Waarom zouden Christenen Loofhutten vieren?

115 - Taal & Theologie:  Heidense Namen

116 - Jeugd in de Bijbel – Jozef

 

WV25        08-04-’09         (oplage: 300)

107 - Toen, Thans & in de Toekomst - Pascha

108 – DaViD -> 14 -> Messias

109 - Drie Koningen  gedelete  door Matteüs

110 - Dagen der Ongezuurde Broden & Beweeggarvedag

111 - Bijzondere Bijbelse Getallen, Nº11 (versie 2)

112 - Jeugd in de Bijbel - Nachoem


WV24        10-03-’09         (oplage 240)

102 - Toen, Thans & in de Toekomst - Purim    

103 - Purim voor Christenen?

104 - Purim – Eén Van Satans Vele Aanvallen

105 - Mensen vóór Adam?

106 - Jeugd in de Bijbel – Hadassa (Ester)

 

WV23        26-01-’09         (oplage 230)

097 - Jezus stierf ook voor het ‘Ongeloof in een Zesdaagse Schepping!’

098 - Zes dagen … (Fossielen–Geschapen Geschiedenis)

099 – 19 redenen waarom ik sabbat vier!

100 - Wat is er mis met de hiaat theorie?

101 - De WOORDEN die God SPRAK

 

WV22        22-12-’08         (oplage: 222)

093 - Hij, die er uitzag als een mens   

094 - De Zondvloed & Weken, Nieuwe Manen en Feesten

095 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº22

096 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº8


WV21        09-10-’08         (oplage: 230)

086 - A4 - Wat vindt u van de ‘Green Ears’ Kalender?

087 - Grote Verzoendag (Leviticus 16)

088 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº16

089 - A4 - Wat vindt u van de Karaïtische Kalender?

090 - Bijzondere Bijbelse Getallen: Nº23

091 - A4 - Horen Christenen wel te vasten?

092 - Jeugd in de Bijbel – Saraï  

 

WV20        01-09-’08         (oplage: 200)

084 - Wanneer het jaar 6000?

085 - Alternatieve ‘Hebreeuwse’ Kalenders

 

WV19        02-08-’08         (oplage: 200)

079 - 5977 AM (Anno Mundi)  

080 - Jezus is de Zoon van God; Jezus: God de Zoon; Jahweh Elohee Jesjuati (Ps 88) (mijn_Jesjoea)

081 – NM [=Eerste Dag der Maand] & Sabbat [=Laatste Dag der Week]; JHWH = Jezus =Eerste & Laatste

082 - Wie was/is Jezus?

083 - Jeugd in de Bijbel - Jezus  

 

WV18        08-06-’08         (oplage: 200)

072 – De Pinksterdag en het Vrederijk   

073 - De Tien Geboden van Schepping tot Sinaï

074 - ‘Schepping’ der Tien Geboden

075 - De Tien Geboden in het OT   

076 - De Tien Geboden in het NT   

077 - Gods Geboden in de boeken van Johannes

078 - Jeugd in de Bijbel - Moses  

 

WV17        06-04-’08         (oplage: 200)

063 – Wat … Joods-Christelijk? (Barmhartige Moslim)

064 - Eylaes! Om mijne sonden  …  

065 - OT-Ongezuurde Broden Instructies (Ex 12-13)

066 - Ongezuurde Broden Feest – Gods Feestje

067 - NT–Zuurdesem … Valse Leer, Huichelarij & Zonde

068 - Praktische Wenken voor Ongezuurde Broden

069 - Bijbel Passages Pascha & Ongezuurde Broden    

070 - Jeugd in de Bijbel - Jezus  

071 - De Tien Geboden in het NT   

 

De artikelen van Waarheid & Vrede, nummers 1-16, zijn herhaald in latere nummers. Daarom begint de index onderaan bij WV17.