Miejski Konkurs Geograficzny

Miejski Konkurs Geograficzny
dla
uczniów szkół gimnazjalnych
 
"W 90 minut dookoła świata"

Głównym celem projektu jest stworzenie dodatkowej możliwości służącej realizacji podstawy programowej     w zakresie nauczania geografii w gimnazjum, w szczególności w pracy z uczniem zdolnym. 

Forma i treść konkursu są zatem zgodne z podstawą programową a projekt ma na celu:

·          rozwijać w uczniach ciekawość światem

·          motywować uczniów do poszerzania wiedzy o Ziemi

·          motywować do korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej

·          motywować do systematycznej pracy

·          motywować do wykorzystania technologii informacyjnych

·          rozwijać logiczne myślenie

·          motywować do stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce

Konkurs promuje również osiągnięcia uczniów,  motywuje szkoły do podejmowania działań w zakresie pracy   z uczniem zdolnym, rozwija współpracę między szkołami.

Ċ
plakat.pdf
(511k)
Katarzyna K-G,
3 maj 2015, 01:41