Archives‎ > ‎Concert 2019‎ > ‎

Uitnodiging - Invitation
Geneesheer Generaal-majoor Geert Laire,
Directeur-generaal Health & Well-being  en Voorzitter van de vzw MEDIC
en
Geneesheer Generaal-majoor Pierre Neirinckx,
Commandant van de Medische Component
hebben het genoegen U uit te nodigen op het
Galaconcert van de Medische Dienst
in het Cultureel Centrum De Factory te Zaventem
op 25 oktober 2019 om 20 uur (deuren gaan open om 19 uur)

Avondkledij of correcte stadskledij


Plaatsen: 25 €; 50 € incl. walking diner


Médecin Général-major Geert Laire,
Directeur-général Health & Well-being  et Président de l’asbl MEDIC
et
Médecin Général-major Pierre Neirinckx,
Commandant de la Composante Médicale
ont l’honneur de vous inviter au
Concert de Gala du Service Médical
au Centre Culturel De Factory à Zaventem
le 25 octobre 2019 à 20 heures (ouverture des portes à 19 heures)

Tenue de soirée ou de ville

Programme

Réservations


Places: 25 €; 50 € incl. walking diner