Játékos fejlesztő feladatok - Szalai Katalin (Varázsbetű)

Vakon megbízol bennem? 


Ez a játékot két személy játszhatja: szülő-gyerek, vagy testvérek, esetleg a két szülő, de természetesen barátok, osztálytársak közt is játszható.

A játékban részt venni is, de nézni is nagyon tanulságos.

A játékosok megállapodnak a játékidőben, ez lehet például 5 perc. Ekkor egyikük szemét bekötik egy sállal úgy, hogy semmit se lásson. A társa belekarol, vagy más módon vezeti a lakásban, vagy a szabadban. Szóval irányíthatja, például "picit balra, most fellépünk két lépcsőn, vigyázz, szűk helyre érünk, stb.", de a világtalan sem a kezével, sem a lábával, sem más módon nem kereshet önállóan támpontokat a biztonságos haladáshoz.

A játékidő letelte után bekötött szemű játékos leveszi a kendőt, és elmeséli, hogy milyen érzés volt a másikra hagyatkozni. Ezután a vezető is elmondja, hogy neki mit jelentett a játék, milyen érzés volt vezetni. Ha a család többi tagja figyelte a jelenetet, ők is elmondják, hogy mit észleltek. Könnyebb az utólagos beszámoló, ha előre kiosztják, ki kire fog figyelni a vezetés közben.

A megbeszélés után újabb 5 percig fordított szereposztásban játszanak.

A játék haszna: átélhető a kiszolgáltatottság, a bizalom hullámzása, a vezetés felelőssége, a felelősség vállalása. A megbeszélés során a résztvevők megtanulják szavakba foglalni érzéseiket, törekednek a pontos megfogalmazásra. A kívülálló megfigyelők fejlesztik a célzott figyelmet, az empátiát és a kapcsolatok elemzését. Akik esetleg többen ugyanazt a szereplőt figyelték, a beszámolóik során szembesülhetnek azzal, hogy nem egyformán értékelték a látottakat. Ez fejleszti az érvelési készséget és a vitakultúrát.

Gyerekeknek tanulságos látni szüleiket egymásra hagyatkozni, szülők számára ugyancsak tanulságos lehet látni, amint gyakran civakodó gyermekeik a játék idejére szoros koalícióban működnek együtt.

Veszélyek: Mi tagadás, ez a játék alkalmas lehet rejtett kis bosszúk megvalósítására is - de ameddig csak nincs komoly veszély, a kívülállók lehetőleg maradjanak némák, ne avatkozzanak be! Az utólagos megbeszélésen ki kell tudni beszélni az esetleges indulatokat is.

Emberhíd


Ez egy csoportos játék, legkevesebb 6 fő részvételével.

A játékosok terpeszülésben helyet foglalnak egy szőnyegen, egymás mögött szorosan, karjukat magasba tartva, A sor elejére áll egy gyerek, és az ülő sor a magasban kézről-kézre hátra adja őt. Ha megérkezett, leül leghátra, és most a legelső áll fel, és ő kerül a többiek kezeibe.

Mikor mindenkire sor került, egymás felé fordulva ülve kört alkotnak, és sorban egymás után, vagy egy labdát valamelyik másiknak dobva beszámolnak az átéltekről.

A játék haszna: a csoportban rejlő erő megélése, a segítő kezek elfogadása, az egyszer fent - egyszer lent típusú helyzetek megélése.

Veszélyek: kevés résztvevő esetén túl nehéz lehet az emelés. Ne játsszák ezt a játékot, ha nincsenek legalább hatan.

Bemutatom a barátom


Kettőnél több résztvevő kell hozzá.

Az egyik résztvevő egy széken ül, a másik a háta mögé áll. A többiek szemben, vagy félkörben ülve figyelik az első kettőt.

Az álló szereplő a z ülő vállára teszi a két kezét, és - mintha egy kamerába beszélne - a nézőknek mondja: "bemutatom a barátomat, neve XY, azért szeretem, mert...", és itt felsorol legalább három jó tulajdonságát de persze lehet többet is! Mikor már elég sok jót mondott róla, megfogalmazhat egy-két kritikát is, de pozitív formában, vagyis nem a hibáit sorolja, hanem azt mondja el, hogy mit szeretne, min változtasson a barátja.

Ezalatt a többiek figyelik őket. A végén a bemutatott barát elmondja a nézőknek, hogy mivel ért egyet a bemutatásban és esetleg mivel nem. Beszámol az érzéseiről is, hogy hogyan esett neki, amikor egyik vagy másik jellemzőjét kimondva hallotta.

Ezután a bemutató barát mondja el, hogy milyen érzés volt kimondani, amiket mondott, és hogy mire számított, hogy fog ez esni az ő barátjának.

Végül a nézők, akik mindkettőjüket végig szemből látták, elmondják, hogy mit tapasztaltak a bemutatás alatt: mikor vágott egyetértő, mikor bosszús, mikor boldog ábrázatot az "áldozat".

Veszélyek:


- túl sablonos, általános, semmitmondó jellemzések

- bántó, sértő megnyilvánulások

- túlzottan hízelgő, irreális jellemzések

Mindhárom bizalomerősítő játékban szokatlan a szituáció. A részvevők egyik-másik érzékszervüket, vagy mozgási szokásukat kikapcsolják, így eddig ismeretlen élményeket élhetnek meg. Viszont a hétköznapi helyzetekhez képest felerősödik a testi kontaktus szerepe. Ez az ősi, az anya és csecsemője közti bizalmi kapcsolatot idézi. Ezen az alapon erősíti a résztvevőknél a többi emberhez fűződő bizalmi viszonyt.
Comments