Plavba za pirátským pokladem

Tématem příměstského tábora pro děti od tří a půl do sedmi let bude opět honba za pirátským pokladem! Každý den děti čeká sousta legrace a pohodových aktivit, při kterých se naučí dovednosti potřebné k přežití v přírodě. Budeme střídat plánované aktivity s volnou hrou a dobrodružné výpravy po okolí s hrami na zahradě.

Táborová vedoucí: Gabriela Hofírková

PROGRAM TÁBORA
Poplujte s námi na dobrodružnou výpravu! Pirátský kapitán Kid prozradil před svojí smrtí, kde před léty ukryl svůj poklad a právě za tímto pokladem se vydáme. Je ale zřejmě ukrytý velmi dobře....
V prvním prázdninovém týdnu zapojíme fantazii a vyrazíme na námořní plavbu za pirátským pokladem,
Naši malí námořníci dostanou na cestě po tajemných mořích a oceánech příležitost prověřit své schopnosti a dovednosti, ale také další hodnoty jako jsou šlechetnost, obětavost a přátelství.  Vydejte se s námi na cestu po Sedmi mořích.