Příměstské tábory 2018

Přihlašování na tábory již bylo spuštěno. K přihlášení využijte formulář níže na stránce.


V době letních prázdnin bude probíhat v areálu školky šest běhů týdenních příměstských táborů pro děti a také tábor pro rodiče s dětmi.

CO JE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR?
Tábor bez přenocování. Pro děti je připraven zábavný program během dne, večer jsou opět doma s rodinou. Příměstský tábor může být prvním krokem k osamostatnění vašich dětí a „přípravkou“ na opravdové tábory bez rodičů.

PRO KOHO JE URČEN?
Příměstský tábor v lesní školce je určen zpravidla pro děti ve věku od 3,5 do sedmi let, plus pro jejich sourozence z první třídy. Jeden z táborů bude určen dětem starším, cca od čtyř do osmi (u sourozenců do devíti) let. Výjimky je možné udělat po předchozí domluvě, u mladších dětí zvažte prosím pouze dopolední docházku, nebo docházku obden.

KDE SE BUDE KONAT?

Základnu budou děti mít v prostorách lesní mateřské školy V Závětří, ke kterému patří ovocný sad, lesík, louka a potůček. Nebudou chybět výlety do blízkého okolí přírodního parku Žebětínský rybník a Pekárna, lesoparku, mokřadu a ke statku Eliot.

A KDY?
Tábor probíhá téměř po celé prázdniny vždy od pondělí do pátku. Děti můžete přivést každý den od 8.30 do 9.00 (po domluvě i od 8:00) a vyzvednout si je do 16:30

TERMÍNY:

09.07. – 13.07. Plavba za pirátským pokladem     0 míst3,5 - 7 let  Gábina Hofírková
16.07. – 20.07. S písničkou do pohádky     0 míst5 - 8 let  Jana Biedová
23.07. – 27.07. Tajná hudba lesa     0 míst 3,5 - 7 let  Dita Majerová a Jana Biedová
30.07. – 03.08 Za humny je drak 0 míst 3,5 - 7 let  Dita Majerová
06.08. – 10.08. Indiáni ze Závětří     0 míst3,5 - 7 let  Markéta Dopitová
13.08. – 17.08. Po stopách tajemství přírody     0 míst 4 - 7 let  Markéta Dopitová
20.08.  24.08.

Kulíšci - rodiče s dětmi volná místa
 Laura Mynářová
Tábory jsou již všechny obsazeny, pokud ale máte o tábor vážný zájem, neváhejte se zapsat jako náhradníci. Budeme vás kontaktovat. Zapisujete-li se jako náhradník, uveďte prosím o jaký tábor máte zájem (kolonka Zdravotní stav. Docházka). 
Při zájmu o tábor šnečků nás kontaktujte na klub.snecku@gmail.com.


PROGRAM DNE

08:00 – 09:00 příchod
08:30 – 09:00 přivítání, hraní, tvoření
09:00 – 09:30 ranní kruh, úvod do toho, co budeme ten den dělat, tvoření k tématu
10:00 – 12:00 výprava do přírody spojená s řízeným programem na téma týdne
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 klidová část dne, kdy si budeme hrát, číst pohádky a povídat si o tématu dne
14:30 – 15:00 svačina
15:00 – 16:00 odpolední činnost, řízený program
16:00 – 16:30 vyzvedávání rodiči, volné hraní, volné tvoření (dle potřeby a nálady dětí)REZERVACE MÍST A PŘIHLÁŠKA
Na tábor je nutné se předem přihlásit, použijte prosím níže zobrazenou přihlášku. Každého účastníka je nutné přihlásit zvlášť (i pod stejným e-mailem), přihláška slouží jako závazná smlouva. Bezprostředně po přihlášení vás budeme kontaktovat a zašleme vám podrobnější informace. Místo na táboře vám bude rezervováno po dobu sedmi dní, v tomto termínu je nutné zaslat platbu za tábor.
Zadané informace podléhají režimu nakládání s osobními údaji.
Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, kontakty jsou uvedeny níže.
Berte prosím na zřetel, že nejsme schopni odpovídat na e-maily okamžitě, popř. se váš dotaz může ztratit v záplavě pošty a nevšimneme si ho. V případě prodlevy nás prosím znovu kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Všichni naši průvodci mají kurz první pomoci. V případě vážnějšího úrazu bude vaše dítě ošetřeno v nejbližším zdravotním středisku. Budeme ale samozřejmě dělat všechno pro to, aby k žádnému zranění nebo jiným problémům nedošlo.
Pokud vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím, informujte nás o tom v příslušné sekci přihlášky (poté se ještě raději připoměňte při předávání dítěte první den tábora a dohodněte podrobnosti přímo s vedoucím). Součástí přihlášky je i posudek o zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti (potvrzuje rodič v den začátku tábora).

CENA A PLATBA
Cena za jeden turnus tábora je 1 850 Kč plus stravné 350 Kč. Platba je splatná týden od podepsání přihlášky.

Cena zahrnuje:
– pedagogický dozor
– pitný režim
– spotřební materiál
– obědy a odpolední svačiny
– pojištění

V ceně není zahrnuto jízdné a vstupné na případných výletech.


ZPŮSOB PLATBY
Cena tábora se platí převodem na účet občanského sdružení u Fio banky č. 
2400407378 / 2010. Cena za jeden turnus je 1 850 Kč + stravné 350 Kč. Do poznámky je nutné uvést jméno dítěte a o který tábor se jedná. Variabilní symbol je datum narození dítěte (z důvodu shody jmen).

STRAVOVÁNÍ
Každý den je pro děti připraven teplý oběd přímo v místě konání tábora a odpolední svačina. Během všech našich táborů jsme schopni zajistit 
 v případě potřeby stravu bezmléčnou, bezlepkovou a bezvaječnou. Obědy a svačiny odebíráme z jídelny zdravého životního stylu Veg8café. Na vybraných táborech si svačiny připravujeme ve vlastní režii (pečené brambory v ohni, kaše Hrnečku vař, nebo domácí pečivo z venkovní pece)
Dostatek pití během celého dne je samozřejmostí.

CO S SEBOU 
Děti s sebou musí mít vlastní batůžek se svačinkou, uzavíratelnou láhev a pláštěnku! Dále pak v zázemí školky přichystané náhradní oblečení a obuv. Děti se budou pohybovat celý den venku, dávejte jim proto oblečení i obuv vhodné na pobyt v terénu, viz Co s sebou do školky. Nedávejte prosím dětem nové oblečení, nechte je užít si tábor bez starostí z umazání.

UPOZORNĚNÍ
První den tábora rodiče odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce – v obálce nadepsané jménem účastníka.

STORNOPOPLATKY
Při zrušení registrace na příměstský tábor do konce dubna se vrací 75
 % uhrazených plateb. V ostatních případech je stornovací poplatek 100 % z uhrazených plateb. v případě, že za sebe najdete náhradníka, částka se vrací v plné výši - administrativní poplatek 100 Kč.
Částka za stravné se v obou těchto případech vrací v plné výši v případě, že dítě bude odhlášeno min. 12 hod. před začátkem tábora. Není možné odhlašovat obědy v průběhu tábora, ty si ale můžete vyzvednout.

V případě absence dítěte se platba nevrací. Při okolnostech zvláštního zřetele lze smlouvu bezplatně přenést na třetí stranu, popř. řešit individuálně.

TÁBORY KONČÍ BRIGÁDOU
Příměstské tábory ve školce V Závětří končí každý pátek odpoledne úklidem školky, aby i další tábor mohl začít v upraveném prostředí. Budete mít možnost rozloučit se s pedagogy a ostatními dětmi a možná se teprve dozvíte, co děti za celý týden prožily.
 Nezapomeňte si proto špekáčky a kytary:)
Pátek bude zároveň příležitostí vyzvednout si zapomenuté věci jako ručníky, ponožky a spacáky, kterých nám tu každoročně zůstává několik krabic.

Předem děkujeme.

DALŠÍ OTÁZKY?
Máte další otázky? Kontaktujte koordinátorku letních táborů Markétu Dopitovou na mailu tabory.v.zavetri@gmail.com

Přílohy

Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte ve formátu pdf