Lesní školka‎ > ‎

Zápis na školní rok 2017/2018

se koná ve čtvrtek 11. května od 15:00 do 17:00 během Dne otevřených vrátek. Další příležitost prohlédnout si naši školku máte již 16. a 25. března, kdy se můžete zapsat do Kulíšků II, případně ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 15 do 17 hod.

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu, zejména s programem, provozním řádem, pedagogickou koncepcí (ŠVP k nahlédnutí ve školce) a vybavením dítěte. Prohlédněte si fotogalerii a přijďte na Návštěvní den.  V případě dotazů napište koordinátorce klubu na skolka.v.zavetri@gmail.com.


POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování k zápisu probíhá přes webový formulář dole na stránce. Pro dostatečné posouzení zralosti dítěte pro předškolní docházku můžete být ještě pozváni na zkušební den, kdy naši průvodci detailněji posoudí schopnost dítěte zvládnout pobyt v lesní školce. 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy
Bodové hodnocení

dítě docházejí do lesního klub V Závětří (Šnečci, Kulíšci...) 50 b
dítě starší 3 let, jehož sourozenec navštěvuje LMŠ 20 b
předškolák 10 b
dítě ke dni 31. 8. dosáhne věku 3 let  5 b
dítě prostřednictvím zákonného zástupce odevzdalo žádost o přijetí do LMŠ v řádném termínu zápisu do LMŠ 5 b
zájem zákonných zástupců dítěte o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami 0 - 30 b
celotýdenní docházka 0 - 10 b
zkušební den ve školce 10 b


Podmínkou přijetí dítěte je vyplnění přihlášky ke členství ve spolku Lesní klub V Závětří, která je současně přihláškou dítěte k docházce. S touto se můžete seznámit předem, bude vám zaslána po vyplnění webového formuláře (nejpozději k 30.4).
Vyplněnou přihlášku ke členství prosím přineste na zápis ve čtvrtek 11. května od 15:00 do 17:00.

Podmínkou úspěšného zápisu je kauce ve výši dvouměsíčního členského příspěvku zaplacená do 7 dnů od podpisu přihlášky ke členství. V případě neuhrazení do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům.

Po celý školní rok jste u nás vítáni na dnech otevřených dveří a v Klubu šnečků, který je dobrou průpravou pro nástup do lesní školky a možností poznat se s podobně naladěnými rodiči. Více viz příslušné záložky.

Výši členských příspěvků a informace k platbě najdete zde.