Zápis na školní rok 2018/2019

Zápis na školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 10. května 2018 od 9:30 do 11:30 a 15:00 do 17:00 hod. během Dne otevřených vrátek. Další příležitost prohlédnout si naši školku máte již 1. a 24. března, kdy můžete vaše dítě zapsat do jarních Kulíšků, případně ve čtvrtek 3. května od 15 do 17 hod.

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu, zejména s programem, provozním řádem, pedagogickou koncepcí (ŠVP k nahlédnutí ve školce) a vybavením dítěte. Prohlédněte si náš facebook a fotogalerii a především přijďte sobotu 24. března v 11 hodin, nebo ve čtvrtek 3. května v 16:00 na Informační schůzkuV případě dotazů napište koordinátorce lesní mateřské školy na skolka.v.zavetri@gmail.com

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Přihlašování k zápisu probíhá přes webový formulář dole na stránce. Pro dostatečné posouzení zralosti dítěte pro předškolní docházku můžete být ještě pozváni na zkušební den, kdy naši průvodci detailněji posoudí schopnost dítěte zvládnout pobyt v lesní školce.
 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE
do lesní mateřské školy V Závětří (ne Kulíšků při spolku)

Bodové hodnocení

dítě docházejí do lesního klubu V Závětří (Šnečci, Kulíšci...) 50 b
dítě, jehož sourozenec navštěvuje LMŠ V Závětří 20 b
dítě ke dni 31. 8. dosáhne věku 3 let  5 b
dítě prostřednictvím zákonného zástupce odevzdalo žádost o přijetí do LMŠ v řádném termínu zápisu do LMŠ 5 b
zájem zákonných zástupců dítěte o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami 0 - 50 b
forma docházky 0 - 50 b


Podmínkou úspěšného zápisu je zaplacení nevratné zálohy ve výši 2.000 Kč do 7 dnů ode dne zápisu. V případě neuhrazení do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům.

Po celý školní rok jste u nás vítáni na dnech otevřených dveří a v Klubu šnečků, který je dobrou průpravou pro nástup do lesní školky a možností poznat se s podobně naladěnými rodiči. Více viz příslušné záložky.

Výši členských příspěvků a informace k platbě najdete zde.