Lesní školka‎ > ‎

Kdo jsme

Spolek V Závětří


Lesní mateřská škola V Závětří vznikla v roce 2012 z přesvědčení, že jako rodiče máme plnou odpovědnost za všestranný rozvoj našich dětí. Uvědomujeme si, že častý a pravidelný pobyt malých dětí venku v přírodě, ve všech jejich podobách od jara do zimy, je pro zdravý vývoj dětí nenahraditelný. Rozhodli jsme se proto vědomě vytvořit prostor pro děti své i našich přátel a pro rodiče s podobnými hodnotami. Naším cílem je zároveň i vzbudit zájem dětí o přírodu a inspirovat je k šetrnému chování vůči ní.

Pobyt ve zdravém, komunitním prostředí s malým počtem dětí rozdílného věku je cestou k naplnění individuálního přístupu k dítěti. Lesní školka V Závětří nabízí výchovně vzdělávací program pro děti od tří let, které mají chuť trávit většinu svého volného času v kreativním, čistě přírodním prostředí. Mladší děti mají možnost společně s rodičem navštěvovat jednou týdně Klub šnečků, kde si přirozeným a pozvolným způsobem zvykají na kolektiv a pobyt ve venkovním prostředí. 

K dispozici máme bývalý ovocný sad, louku, kousek lesa a vlastní potůček v romantickém údolí mezi bystrckým sídlištěm Kamechy a Žebětínem, kde máme naše zázemí. Mimo našeho hlavního projektu lesní školky a v budoucnu doufejme i lesní školy, zde postupně obnovujeme ovocný sad, remízky a větrolamy a snažíme se vybudovat velkou přírodní zahradu. Spolu s dětmi sázíme jedlý les, kde se nachází spousta báječných skrýší a po celý rok bude něco na mlsání a obhospodařujeme malou zahrádku. Pomalu rekultivujeme i koryto potoka Vrbovce, které navazuje bezprostředně na areál.

Vlastní zázemí tvoří dva propojené mobilní domky s prostornou zastřešenou terasou a kompletní hygienické zázemí. Na jaře vztyčíme týpí, které dětem slouží do podzimních plískanic. Ve školce je samozřejmostí teplá voda i elektřina. Děti mají k dispozici dvě separační WC, ruce si myjí v teplé vodě a v případě tuhé zimy je možnost přidat ke konvenčnímu topení přímotopy. Děti mají vše při ruce a jsou pedagogům stále na očích.

V Závětří je určeno nejenom mámám a tatínkům na rodičovské dovolené a dětem navštěvujícím naši lesní MŠ, ale i všem ostatním zájemcům z okolí. Pořádáme víkendové akce s ekologickou a environmentální tématikou, společné výpravy za poznáním a o prázdninách příměstské tábory pro předškolní děti. Můžete si k nám přijít zasadit i vlastní strom, nebo upéct chleba :)

Jsme nestátní nezisková organizace a všechny naše příjmy, dary, granty, dotace apod. jsou vkládány zpět do dětí formou tvorby zázemí a platů pedagogů a jejich asistentů.

Naše aktivity lze rozdělit do čtyř kategorií

LIDÉ

Průvodci

   Aktivní členové  
Průvodce  Gabriela Hofírková  Ředitel a jednatel  Ing. Václav Křivánek, Ph.D.
Průvodce  Ing. Dita Majerová  Účetní / ekonom  Ing. Věra Tomanová
Průvodce  Mgr. Markéta Dopitová  PR + fotogalerie  Hana Macháčková
Asistenti  Marie Vechetová  Koordinátorka  MA Michaela Křivánková
Asistenti 
Asistenti
 Eliška Daňová
 Klára FIalová
 Kontakt pro rodiče  Mgr. Markéta Dopitová
Klub šnečků  Lucie Koňaříková  
  Jana Kmínková  

PRŮVODCI

GABRIELA HOFÍRKOVÁ

Gábinu ve školce potkáte jako hlavní průvodkyni třídenní skupiny, tedy v pondělí, úterý a čtvrtek. Dvoudeňáčci se s ní setkávají každou středu. Gabča vede ve školce předškolní přípravu a velmi ráda s dětmi peče a tvoří.

Maminka dvou kluků a holčičky, formálním vzděláním fotografka. Dětský pohled na svět mě nepřestává fascinovat. Za možnost trávit s dětmi svůj čas jsem nesmírně vděčná a stále znovu mě dokáží uchvátit a  obohatit. Mé přání je, abych přispěla k vytváření přátelského a radostného prostředí pro jejich rozvoj. Jsem přesvědčena, že poznávání přírodních zákonitostí je u malých dětí velmi důležité a do budoucna jim pomůže vytvořit správné morální hodnoty. Práci s dětmi jsem se věnovala 6 let ve skautském oddíle na pravidelných družinových schůzkách, jednodenních i vícedenních výpravách, lyžařských kurzech a letních táborech. Také jsem se několik let podílela na organizaci kurzů pro skautské vedoucí. Dlouhodobě se zajímám o alternativní vzdělávací směry, absolvovala jsem kurzy Efektivního rodičovství i Respektovat a být respektován, vzdělávací kurs Školka přes hranice s následnou stáží ve Finsku a roční vzdělávací kurs pro pedagogy lesních školek Školka blízká přírodě. Ve školce V Závětří pracuji od roku 2013.

Mgr. MARKÉTA DOPITOVÁ

Na Markétu se děti můžou těšit každou středu až pátek, v oblibě ji mají především naši Kulíšci I. Od dubna 2017 je vaším člověkem ohledně docházky, omluv a náhrad, můžete se u ní i přihlašovat na tábory. V Závětří vede environmentální výchovu a spolu s dětmi se stará o naši přírodní zahradu.

Myšlenka lesních školek je mi velmi blízká. Během několika let práce s dětmi různého věku na programech spojených s environmentální výchovou a pobytem v přírodě jsem měla možnost pozorovat, jak přírodní prostředí a trošku jiný přístup než v běžných školách a školkách na děti působí. Velmi ráda bych tímto způsobem s dětmi pracovala i dlouhodobě, ne jen několik dnů v rámci tábora nebo pobytového programu a myslím, že právě lesní mateřská škola je pro to ideálním místem. V Závětří pracuji od srpna 2015.

Ing. DITA MAJEROVÁ

Ditu děti potkají ve školce každý den mimo čtvrtka. Je vedoucí našich dvoudeňáčků. S chutí s dětmi a Kutilem kutí. Miluje přírodu, tanec, humor, legrační písničky, dobrodružné akce, humor a ráda to všechno sdílí s dětmi.

Od malička jsem chtěla být učitelkou v mateřské školce a v pozdějších letech jsem zase toužila stát se profesionálním ochráncem přírody. Začala jsem proto studovat pedagogiku, ale brzy mi bylo jasné, že současné podání práce s dětmi pro mne není to pravé. Rozhodla jsem si splnit alespoň druhý sen, kterým bylo pracovat venku v přírodě a tak jsem přešla ze studia pedagogiky na krajinné inženýrství na ČZU v Praze. A vida, v naší mateřské školce se obojí krásně spojilo. Práci s dětmi jsem se věnovala několik let ve skautu při vedení malých světlušek, v naší lesní školce jsem již od začátku, tedy již celé čtyři roky. Nejdříve jako dobrovolník, po rodičovské dovolené již jako zaměstnanec. Nejvíc mně ale vyškolila naše dcerka Adélka. A aby nezůstalo jen u neoficiálního školení, rovněž jsem absolvovala velice inspirativní dvouletý kurs pro lesní pedagogy organizovaný Asociací lesních mateřských školek - Průvodce dětí světem.
Je to nejkrásnější práce jakou jsem kdy měla, přestože je občas dost náročná.

MARIE VECHETOVÁ

Na Marušku se můžete těšit každý pátek. Do Závětří vnesla hudbu a tóny...

Již brzy nám napíše i něco o sobě.

Bc. ELIŠKA DAŇOVÁ

Praktikantce Elišce se u nás zalíbilo natolik, že si praxi prodloužila na celý rok. Od března 2017 vede naše nejmenší Kulíšky II, kteří se schází ve školce každé úterý a čtvrtek.

Mgr. KLÁRA FIALOVÁ

Naše nová asistentka Klára spolu s dcerkou Helenkou vede od března malé Kulíšky II.

LUCIE KOŇAŘÍKOVÁ

Lucka vede čtvrteční Klub šnečků, ve kterém se schází rodiče s našimi nejmenšími. Přijďte se za námi někdy podívat.

Mám radost, že můžu být po boku dětem v přírodě a společně s nimi objevovat její zázraky skryté třeba ve šnečí ulitě. Doma mám dvě úžasné dcerky, které mne mnohému učí. Krom těch mne učí život sám. Formální vzdělání jsem získala na Rodinné škole. Další pak studiem, praktikováním a předcvičováním jógy a mnoha jinými semináři v oblasti seberozvoje. Ráda dělám to, co mám ráda: zahrádkařím, chovám slepičky, psy, sbírám houby, cvičím, chodím po kopcích i údolích, koupu se v řece i moři, někdy pletu nebo háčkuji a jindy zpívám s kytarou u ohýnku.

Mgr. MARIE ŠKVAŘILOVÁ - na mateřské

Narodila jsem se a vyrostla v Brně. Po letech strávených v početné rodině a gymnáziu jsem vystudovala PdF MU, obor Spec.pedagogika a Výchova ke zdraví pro ZŠ. Vysokou školu jsem ukončila už jako manželka skvělého muže a maminka dvou skvělých holčiček. A od té doby se snažím být s nimi - doma i venku. Díky práci v lesní školce mohu nejen se svými, ale i se svěřenými dětmi prožívat jejich radosti a starosti při objevování světa. Mám ráda přírodu, přátelství, pedagogiku, psychologii, dobrý smysl pro humor, kvalitní literaturu a hezkou muziku. Ve školce V Závětří vedu mj. hudebně-logopedický kroužek nejen pro předškoláky, pracuji zde od léta 2014. Toho času jsem na mateřské dovolené s nejmladším přírůstkem do rodiny - Filípkem. 

Mgr. HANA NOVOTNÁ - na mateřské

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Jako svoji specifikaci jsem si vybrala tělesnou výchovu. Již při středoškolském studiu jsem se setkala s Montessori pedagogikou a respektujícím přístupem k dětem. Vždy jsem preferovala individuální přístup, praxi a svou mimoškolní činnost jsem si vybírala zejména u dětí s různými specifickými potřebami. (Downův syndrom, zbytky zraku, ADHD, LMD apod.)
Nejvíce mne asi ovlivnily moje vlastní děti, které mě nikdy nepřestanou překvapovat a svým způsobem i formovat - učíme se od sebe navzájem. Především mladší syn si jde svou vlastní cestou a mě baví ho následovat a podporovat. Ve vztahu k dětem si zakládám především na projevu lásky a přijetí každého jako osobnosti i s jeho zvláštnostmi. Nechávám jim prostor pro seberealizaci, vedu je k samostatnému myšlení a řešení úkolů, snažím se podněcovat jejich potenciál. Ráda jsem dětem rovnocenným partnerem a případným rádcem, je-li to potřeba.
Pobyt venku je pro děti tou nejpřirozenější aktivitou. Příroda je velmi inspirativním prostředím a nabízí nám velké množství vyžití. Můžeme si odsud odnést i mnoho důležitých znalostí a dovedností. Pokládám za podstatné děti již od mala vést k souladu s přírodou a ohledu k životnímu prostředí.

AKTIVNÍ ČLENOVÉ

MA Michaela Křivánková - koordinátorka

Zakladatelka a koordinátorka lesní školky. Život a studium mimo vlasti moravské ji naučil, že udržitelný svět není utopie. Teoretik a věčný snílek, který touží vytvořit dokonalý svět pro své dva syny. Součástí tohoto dokonalého světa se ukázala být i myšlenka lesní školky a práce na jejím uvedení k životu zde na kraji Brna. Práci s dětmi se věnuji již téměř 20 let :), kdy jsem odešla jako au-pair do Mnichova. Zde jsem poprvé slyšela o tzv. přírodních školkách. Paradoxně jsem se na ně dívala nedůvěřivě, děti běhají celý den v botách a venkovním oblečení, samy si uklízí, samy si vaří oběd, vždyť to přeci nejde! Proč nemají samostatné postýlky a nepřevlékají se do pyžamek? Proč říkají učitelkám jménem a kdo jim dovolil vykopat si tu obří jámu uprostřed zahrady? Praxe v českých školkách byla tolik jiná a na děti visící na stromě 5 metrů nad zemí mne rozhodně nepřipravila. Až studium pedagogiky a psycholingvistiky (vývojové poruchy řeči u dětí) na LMU v Mnichově mi ukázalo, že výchovných směrů ve školství existuje mnohem víc. Osobně se nejvíce nechávám inspirovat pedagogikou waldorfskou a ráda bych, aby se tímto směrem ubírala i naše lesní školka.

Vašek Křivánek

Oficiální ředitel naší přetransformované Lesní mateřské školy, předseda Výkonné rady spolku.

V soukromém životě letecký a raketový inženýr s doktorátem z konstrukce systémů odolných proti poruchám, ale ne proti zásahům dětí. V současné době pracuje jako akademický pracovník a všechen volný čas tráví výstavbou zázemí pro lesní školku, k tomu má pod palcem ekonomiku provozu. Ženatý, otec tří úžasných Pitrísků a manžel sqělé ženy. Pro lesní klub zajišťuje návrh a realizaci vzdušných zámků.

Tom Miléř

Učitel nejen fyziky, který uvádí obnovitelné zdroje a environmentálně přiměřené technologie do praxe. Nanečisto si vše vyzkoušel několikrát v Keni, po narození dcerky Ádi se realizuje u nás V Závětří.