Kroužky

Odpolední program ve školce doplňují kroužky. Pro školní rok 2017/18 nabízíme následující:

Hudebně logopedický kroužek - Hrátky skřítka Povídálka
Pondělní kroužek je zaměřen hlavně na provádění logopedické prevence (dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rytmizace, rozvoj slovní zásoby, grafomotorická cvičení, průpravná cvičení artikulace). Budeme ale také společně zpívat, procvičíme základy společenských her, provedeme dramatizaci příběhu, seznámíme se se základy etikety … a užijeme si sebe navzájem :) "Logopedický kroužek nejen pro předškoláky" vede Maruška Škvařilová každé pondělí od 15:30.

Malý kutil
Každý správný kluk a holka musí umět vyřezat lodičku, postavit vodní mlýnek, nebo si otlouct píšťalku. Přijďte si k nám vyrobit vlastní dřevěnou hračku nebo třeba zkusit postavit ptáčkům krmítko! Naučit se řezat, brousit, měřit, zatlouct hřebík.... zkrátka naučit se vzít do ruky šroubovák nebo kladivo. Tvořivý kroužek pro všechny šikovné kluky a holčičky pro páteční odpoledne s naším lesním průvodcem Tomášem.

PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU
Kroužek je určen dětem navštěvujím LMŠ V Závětří v celodenní docházce. Děti se kroužku účastnit nemusí, je pouhou variantou programu.HISTORIE


Kroužky z let minulých, které se nám možná jednou vrátí:


Malý objevitel – přírodovědný kroužek

V přírodovědném kroužku se děti naučí poznávat zvířata a rostliny ve svém okolí, proniknou do tajů jejich vzájemných vztahů i vztahů živé a neživé přírody. Formou her a jednoduchých pokusů si vyzkouší různé děje, které v přírodě probíhají a seznámí se s různými biotopy v blízkosti lesní školky. Zkrátka kroužek pro všechny zvídavé děti. Kroužek vede lektor společnosti Věda nás baví Mgr. Jan Palán.


Divadélko V Závětří – dramatický kroužek

Máte doma dítě, které si rádo hraje, tancuje nebo zpívá? Pak je ideálním „hercem“ našeho malého divadélka. V dramatickém kroužku si ukážeme, jak správně dýchat, pohybovat se, mluvit, ale i spolupracovat s kamarády na společném díle. Naše divadelní tvoření bude ovlivněno lidovými tradicemi a vším, co se bude dít okolo nás. Na závěr budou moci děti své dovednosti předvést na vlastních 

„prknech, která znamenají svět.“


Malý táborník

Kroužek je určen pro všechny malé zálesáky a táborníky.
 Už jste někdy potřebovali svázat dva kousky provázku? Rozdělat oheň, najít cestu domů nebo přespat pod širákem? A co teprve poslat kamarádovi tajnou zprávu i když ještě neumíte psát?  A víte jak se hledá v mapě, k čemu slouží buzola nebo lupa? Společně se naučíme vázat základní uzly, postavíme si pravou zálesáckou chýši a vyzkoušíme odlévání zvířecích stop. Vydáme se na tajuplnou výpravu po do okolních luk a lesů a přitom poznáme celou řadu zvířátek a rostlin. Uvaříme si oběd z toho, co najdeme v přírodě,  upečeme hada na ohni a dozvíme se něco o první pomoci. Kroužek vede dlouholetá skautská vedoucí Gabriela Hoffírková.

Šikovné tlapky

Kroužek je určen pro děti, které mají rády výtvarné činnosti. Děti si vyzkouší různé klasické výtvarné techniky (prstové barvy, práce s papírem, vystřihování, lepení), ale i netradiční jako klacíkomalba, kreslení hlínou, uhlíky z ohniště nebo různě barevnými květy a zelenými listy. 
Vyzkoušíme si barvení přírodními materiály, které najdeme v lese, výrobu ručního papíru, malování na vlastní tělo i vlastním tělem. Malé parádnice se naučí vyrábět šperky s použitím přírodních materiálů, malí šikulové se zase vyřádí s nářadím. Budeme si hrát s barvami a učit se je poznávat, rozvíjet kreativní a hravou formou jemnou i hrubou motoriku, rozvíjet tvořivost a fantazii a užijeme si tak spoustu zábavy. Kroužek vede Gabriela Hofírková.

Hravá angličtina

Kroužek pro všechny děti, které si rády hrají a nebojí se vyzkoušet hry s cizími slovíčky a frázemi. Cílem kroužku je vybudovat u dětí kladný vztah k učení se cizímu jazyku a osvojení základních slovíček a frází z angličtiny.


Otloukej se píšťaličko

Hudba je všude kolem nás. Schovává se ve vrbovém a bezovém proutku, vyschlé dýni, kousku klacíku nebo obyčejných pokličkách. Pojďme ji zkusit vysvobodit a udělat projednou pořádný rámus.