Pro dobrovolníky a stážisty

Nejenom studentům SŠ, VOŠ a VŠ, ale i dalším zájemcům nabízíme možnost podívat se, jak to v takové lesní školce chodí. Máte možnost nejenom pasivně sledovat dění kolem vás, ale pokud si troufáte, aktivně se zapojit. 

Odměnou za vaše odhodlání přijít a být partnerem v pedagogickém týmu budiž teplý oběd v hodině polední. Při déletrvající spolupráci a spokojenosti na obou stranách se možná domluvíme i na určité formě pracovního poměru.

Přijímáme přihlášky studentů pro absolvování jejich povinných praxí.