Lesní školka‎ > ‎

Členské příspěvky

Vaše dítě můžete zapsat do Lesního klubu V závětří zpravidla od tří let věku k pravidelné dvoudenní, třídenní nebo pětidenní docházce. 
Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu, zejména s provozemprovozním řádem, pedagogickou koncepcí a vybavením dítěte. Prohlédněte si fotogalerii a přijďte na Návštěvní den. V případě dotazů napište koordinátorce klubu na skolka.v.zavetri@gmail.com.

28. března otevíráme další třídu Kulíšků pro děti s dopolední docházkou, důrazně ji doporučujeme dětem, které byste rádi přihlásili k pravidelné docházce od září. Děti navštěvují školku 2x týdně dopoledne (8:00 - 12:15 nebo 12:45), po obědě odchází domů. Momentálně jsou volná místa pouze úterý a čtvrtek, platí se za celých čtrnáct týdnů (5 500 Kč).

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY RODIČŮ NA PROVOZ LESNÍ ŠKOLKY "V ZÁVĚTŘÍ"  (2016/17)

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA - Kulíšci II

nástup 28.3.Kč / plat. období 
2 (út - čt)5 500

KLUB ŠNEČKŮ - čtvrtek dopoledne

počet dnů Kč / pololetí 
11 800

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY RODIČŮ NA PROVOZ LESNÍ ŠKOLKY "V ZÁVĚTŘÍ"  (2017/18)

POUZE PŘEDPOKLAD PŘI VSTUPU DO ŠKOLSKÉHO REJSTŘÍKU. VÍCE K 30.4.2017

Při zápisu do rejstříku MŠMT lze uplatnit odpočet na dani 9.900 Kč ročně na každé dítě, fakticky bude naše školkovné tedy o 1.000 Kč měsíčně nižší.


PLNÝ PROVOZ - zahrnuje odpolední kroužky

 počet dnůKč / měsíc Kč / 2 měsíce 
celotýdenní4 7009 400
3 (po - út - čt) 3 700 7 400
2 (st - pá)2 7005 400

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA  8:00 - 12:30


 počet dnůKč / měsíc Kč / 2 měsíce 
celotýdenní4 0009 400
3 (po - út - čt) 2 700 5 400
2 (st - pá)1 7003 400

PŘEDŠKOLÁCI S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU


 Kč / měsíc
 dítě předškolák s individuální docházkou4 000
 dítě předškolák s docházkou celodenní4 700


ZKUŠEBNÍ BALÍČEK: 5 dní, cena 2 000 Kč včetně stravy a pitného režimu, možnost čerpání 3 měsíce od zakoupení (bez výpovědní lhůty, konkrétní docházku je třeba v předstihu dohodnout s pedagogy lesní školky a v závislosti na volné kapacitě).

NÁVŠTĚVNÍ DEN: 250 Kč / dospělý a dítě včetně oběda, pouze jednorázová dopolední návštěva

PLATBY


V ceně je celodenní péče od 8.00 do 17.00, v případě zájmu i dříve. V poplatcích není zahrnuto stravné. To se každý měsíc mění v závislosti na počtu navštívených dní. 
Dopolední docházka je možná pouze za cenu celodenní docházky.

Pro mladší děti s kratší docházkou je určen Klub šnečků, případně nová třída Kulíšků.

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s dvouměsíčním předstihem. Například docházku 
za nadcházející listopad a prosinec je třeba mít zaplacenu k 1. září. Docházka pro začínající děti pouze na jarní měsíce se platí komplet, od 28. března do 30. června 5 500 Kč.

ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Předem omluvené nepřítomnosti je možné si v případě volné kapacity nahradit v jiný den. Podmínkou je omluvení absence den předem do 11:30. Náhradu lze vybírat ode dne absence do konce následujícího měsíce. Omluvy hlaste prosím pouze na dochazka.v.zavetri@gmail.com (ne pedagogům). Podrobněji o omluvách a možnostech vybírání náhrad v Provozním řádu, body 4.3 a 4.4.

Docházka je závazná na celý školní rok, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba členského příspěvku nevrací.


ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní školky je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se stává členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 1 000 Kč za školní rok, splatný nejpozději v den nástupu dítěte do lesní školky.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a prozatím nedostávají žádné příspěvky na dítě. Pro příští školní rok usilujeme o vstup do rejstříku, takže se možná vše změní, ale vše bohužel závisí na podepsání hygienické vyhlášky novým panem ministrem.
Většina odvedené práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy pedagogů, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní školky V závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 16/17 jich naši školku navštěvuje rovných 10.