Začínáme ve školce

přidáno: 2. 3. 2016 0:55, autor: Lesni klub V Zavetri   [ Aktualizováno 1. 2. 2017 2:45 uživatelem Michaela Křivánková ]
Přihlašování dětí

Aktuality: V lesní školce Závětří se uvolnilo jedno místo na středu na rozšíření docházky pro stávající děti. 

Další možnost přihlašování je od konce března na dvoudenní docházku na dopolední provoz ve dnech úterý - čtvrtek do Kulíšků II, nebo od září na klasickou docházku.

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu, zejména s provozemprovozním řádem, pedagogickou koncepcí a vybavením dítěte. Prohlédněte si fotogalerii a přijďte si osobně prohlédnout prostory školky, případně na Návštěvní den. Prohlédněte si i fotogalerii.
V případě dotazů napište koordinátorce klubu na skolka.v.zavetri@gmail.com.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování probíhá přes webový formulář dole na stránce. Pro dostatečné posouzení zralosti dítěte pro předškolní docházku můžete být ještě pozváni na zkušební den, kdy naši průvodci detailněji posoudí schopnost dítěte zvládnout pobyt v lesní školce. O přijetí dětí rozhodují pedagogové a koordinátorka školky na základě vstupního dotazníku. 

Postup přihlašování:

  1. prohlédnu si webové stránky
  2. dojedu se podívat na prostory lesního klubu, kde vyjasníme případné dotazy
  3. vyplním vstupní dotazník a zašlu ho na email skolka.v.zavetri@gmail.com
Další informace k přihlašování dětí:

Vstupní dotazníky budou radou sdružení posouzeny a po zvážení níže uvedených kritérií Vám bude oznámeno rozhodnutí o přijetí dítěte, Rozhodnutí o přijetí dítěte obdržíte do 15 dnů od obdržení vstupního dotazníku.

Na přijetí dítěte do lesní školky V Závětří není nárok. O přijetí dětí rozhodují průvodci a koordinátorka na základě vstupního dotazníku, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž pro přijetí je rozhodující:
  • zralost dítěte pro předškolní docházku (posoudí pedagog) 
  • zájem obou rodičů o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami
  • sourozenec dítěte ve školce
  • věk dětí a model docházky
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
V případě přijetí dítěte k docházce do lesní školky V Závětří Vám bude zaslána přihláška ke členství v lesním klubu V Závětří, z.s., která je současně přihláškou dítěte k docházce. 

Podmínky platby členských příspěvků najdete v odkazu členské příspěvky.

Zápis do Kulíšků (dopolední docházka 2x týdně) probíhá elektronicky do 15.3.2017, formulář najdete níže na stránkách. Srdečně Vás zveme na Jarní dílničky spojené se Dnem otevřených vrátek v sobotu 25. března, případně na jiný Den otevřených vrátek, viz aktuality.

Těšíme se na vás.

Tým ze Závětří