Klub šnečků

Každý čtvrtek dopoledne nabízíme program pro rodiče s dětmi od cca 2 do 4 let.

Ve skupině Šnečků vítáme především budoucí zájemce o lesní mateřskou školku a mladší sourozence dětí, které již do Závětří docházejí. Přirozeným a pozvolným způsobem si tak děti zvykají na prostor školky, režim v ní a ty nejmenší i na první kontakty v kolektivu starších dětí. Nenásilně se tak připraví na přestup do většího kolektivu a postupné osamostatnění se. Ve všem, co každý den děláme, využíváme krásného prostředí školky i místa, ve kterém se nachází. Snažíme se dětem přiblížit inspirativní svět přírody, vést je k poznání, že všichni jsme její neoddělitelnou součástí, že jsme na ní existenčně závislí, vše s ohledem na věk, schopnosti a individualitu dětí. Skupině se věnují osvědčené průvodkyně, samy mamink
y malých dětí.
Od září 2018 vede šnečky maminka Marie Škvařilová s Filípkem (2,5), starší děti ji znají z našeho logopedického kroužku Skřítka Povídálka.

PROGRAM

Program šnečků se co nejvíce přibližuje běžnému dopoledni v naší lesní mateřské školce.  Po ranním přivítání na děti čeká krátký program a poté vyrazí na objevitelskou výpravu do blízkého okolí, kde si budou moct dosyta vyhrát. Rádi se chodíme brouzdat k potůčku, do borovicového hájku, nebo nám děti ze školky zapůjčí jeden z jejich tajných bunkrů. Těšit se můžete i na Blátivou kuchyňku, krátké hry, divadýlko a především spoustu nových kamarádů.

 

dOCHÁZKA a platba

Důležitá je každotýdenní docházka po delší dobu, jen tak si děti mohou užívat dlouhodobějšího pobytu venku i v klimaticky nepříznivějších měsících. Školka je otevřena od 8:00, program probíhá od 9 do 11:30 h., v mrazivých dnech vyrážíme na výlety. Na první dopoledne se nemusíte přihlašovat, potěší nás ale, když nám dáte dopředu vědět.

Kolik za to?
Cena: 1500 Kč za pololetí (cca 80 Kč za setkání, platí se předem za všechna).  Při jednorázové návštěvě 200 Kč. Obecná pravidla plateb viz Členské příspěvky

V případě přihlášení se během roku platí následující ceny:
do dubna:   1200,- Kč                     od října            1000,- Kč
od května    800,- Kč                      od listopadu       500,- Kč
od června    400,- Kč

Platbu převeďte prosím na účet lesní školky V Závětří u Fio banky 2400407378 / 2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a Klub šnečků, případně můžete zaplatit 1. den v hotovosti.


kontakt  klub.snecku@gmail.com

naši činnost podporuje

 Bildergebnis für naÅ¡i činnost podporuje jihomoravský kraj

2014 - Klub maminek se přeměnil v Klub šnečků

pro děti od 2 do 4 let