Průvodci na šk. rok 18/19

přidáno: 2. 9. 2018 14:02, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno ]

 V ZÁVĚTŘÍŠNEČCI
PONDĚLÍGábina + Dita + Monika
ÚTERÝGábina + Dita + Monika
STŘEDAMarkéta + Dita + Monika
ČTVRTEKMarkéta + Tomáš +  MirkaMaruška
PÁTEKMarkéta + Tomáš + Mirka
Posilu týmu už jsme našli, ředitelku snad také. Děkujeme za pomoc při hledání.

Co nás čeká v září - prosinci

přidáno: 31. 8. 2018 11:16, autor: Markéta Dopitová   [ Aktualizováno 31. 8. 2018 11:58 uživatelem Michaela Křivánková ]

3.9. (pondělí)Začátek nového školního rokuTěšíme se na všechny po prázdninách.
5. a 6.9.Malování tašekZveme všechny nové děti s rodiči, aby si společně namalovali tašku na výkresy, pobyli s námi ve školce a mohli se společně seznámit. Ve středu a čtvrtek vždy od 15:30.
11.9. (úterý)Třídní schůzkaV úterý 11. 9. se od 16:30 uskuteční třídní schůzka k novému školnímu roku. O novinky nebude nouze, přijďte proto v hojném počtu.
18.9. (úterý)Mravenčí olympiádaPřijďte si s námi užít sportovní dopoledne v mraveništi. Zváni jsou rodiče, děti i široká veřejnost.
26.9. (středa)Michaelská slavnostVe středu dopoledne se děti ve školce vydají na cestu za hrozivým drakem a statečným Michaelem.
28.9. (pátek)Státní svátek 
13.10. (sobota)BrigádaProsíme všechny o pomoc při přípravě školky na zimu. Každou pomocnou ruku vítáme.
24.10. (středa)Den stromůJako každý rok oslavíme den stromů a opečujeme vše, co nám ve školce roste.
29.-30.10.Podzimní prázdninyškolka OTEVŘENA.
12.11. (pondělí)Martinská slavnostV pondělí odpoledne se s námi můžete opět vydat po stopách příběhu svatého Martina a podělit se o martinský rohlíček se svými kamarády a blízkými.
20.12. (čtvrtek)Vánoční setkáníPřijďte se s námi ve čtvrtek odpoledne naladit na blížící se Vánoce, letos v duchu čistě pohodovém. Zpívaní koled v teple ohně, ochutnávka cukroví a případná výměna receptů, pouštění lodiček...

Ochrana osobních údajů - LMŠ V Závětří

přidáno: 25. 7. 2018 22:36, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno 26. 7. 2018 1:07 ]

Lesní mateřská škola V Závětří, IČ 06 138 811, se sídlem Chudčická 1311/11, 635 00 Brno, (dále jen „LMŠ“) jako správce osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (UE) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), poskytuje informace ke zpracování osobních údajů.

LMŠ zpracovává osobní údaje:
 • dětí zapsaných k docházce do LMŠ a jejich zákonných zástupců za účelem plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nebo na základě uděleného souhlasu, bližší informace zde: 
 • dětí zapsaných na letní příměstský tábor, jejich zákonných zástupců, na základě uděleného souhlasu; bližší informace zde: 
 • osob zmocněných zákonným zástupcem dítěte k vyzvedávání dětí ze školky (nebo jiné činnosti) na základě uděleného souhlasu;
 • zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich rodinných příslušníků, příp. uchazečů a uchazeček o zaměstnání, dobrovolníků a dobrovolnic za účelem plnění smluvních povinností a výkonu práv a povinností zaměstnavatele;
 • zaměstnanců a zaměstnankyň smluvních partnerů za účelem plnění smluvních povinností.
Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě.

LMŠ zpracovává osobní údaje transparentně, spravedlivě a v souladu s právními předpisy.
Veškeré osobní údaje jsou na základě přijatých technicko-organizačních opatření chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením a před jiným možným zneužitím.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo:
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy skolka.v.zavetri@gmail.com nebo písemně na adrese Lesní mateřská škola V Závětří, Chudčická 1311/11, 635 00 Brno, rovněž máte právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval, a kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese skolka.v.zavetri@gmail.com, písemně na adrese sídla správce Pověřenec,  Lesní mateřská škola V Závětří, Chudčická 1311/11, 635 00 Brno, nebo telefonicky na tel. č. ... ... ... ... ... ... ... , a dále právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Léto ve školce

přidáno: 15. 6. 2018 12:46, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno 15. 6. 2018 12:56 ]

červen RozmarýnekTradiční návštěva v Rozmarýnku. Přesný den a čas odchodu bude upřesněn na nástěnce.
 15.6. Noc tatínkůVečer a noc z 15. na 16. 6. patří V Závětří tatínkům a dobrodružnému přespání ve školce pod jejich velením.
 22.6.Pojedeme k mořiRozloučení se školkou a školním rokem 2017/18 tentokrát na téma Pojedeme k moři.
Těšíme se na všechny bývalé i současné Ledňáčky, Kulíšky i malá Šnečata.
 26.6. Třídní schůzkaV úterý 26. 6. se od 16:30 uskuteční třídní schůzka k novému školnímu roku a zároveň členská schůze spolku. 
25.6. - 29.6. Školka na   cestáchV okolí školky je mnoho zajímavých míst, kam se není tak snadné rychle dostat. A proto máme velké plány. Jaké? Nechte se překvapit.
 09.07. – 13.07. Tábory
 Plavba za pirátským pokladem
 16.07. – 20.07.  S písničkou do pohádky
 23.07. – 27.07.  Tajná hudba lesa
 30.07. – 03.08  Za humny je drak
 06.08. – 10.08.  Indiáni ze Závětří
 13.08. – 17.08.
 Po stopách tajemství přírody
 20.08.  24.08.  Kulíšci - rodiče s dětmi

Třídní schůzka

přidáno: 11. 6. 2018 5:41, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno 11. 6. 2018 5:51 ]

Milí rodiče,
v úterý 26. 6. se od 16:30 ve školce uskuteční třídní schůzka k novému školnímu roku 2018/18. O nové a důležité informace určitě nebude nouze, proto prosíme o hojnou účast.
Budeme se těšit.

Zápis na školní rok 2018/19

přidáno: 27. 5. 2018 14:40, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno 11. 6. 2018 5:34 ]

Výsledek řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Lesní MŠ V Závětří ve školním roce 2018/19.

V rámci řízení o přijetí dítěte do Lesní mateřské školy V Závětří ve školním roce 2018/19 bylo posuzováno celkem 22 žádostí. Deseti žádostem bylo plně vyhověno, děti byly přijaty na vybraný způsob docházky, jedna z žádostí na jiný než požadovaný typ docházky, jedna žádost byla vzata zpět. U dvou dětí čekáme na případné doplnění žádosti. Ostatní byly zamítnuty.
Výsledky podle registračních čísel přidělených žadatelům při podání žádosti uvádí následující tabulka.

Vyzýváme současně všechny žadatele, jejichž dítě bylo do LMŠ přijato, aby si co nejdříve ve školce vyzvedli rozhodnutí o přijetí a podepsali, případně dodali zákonem vyžadovanou dokumentaci. Žadatelům, jejich dítě přijato nebylo, bude rozhodnutí zasláno emailem nebo předáno osobně.

Upozorňujeme zároveň zákonné zástupce dětí, že při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

číslokřestníBODYdítě přijato
registračníjménoANO / NE
20Kristýna95ANO
16Ladislav85ANO
6Jan65ANO
15Anna65ANO
21Martin65ANO
17Eliška65ANO
11Julie65ANO
19Anička55ANO
3Ondřej50ANO (2 dny)
5Matěj50neúplná žádost
4Vít50neúplná žádost
9Tomáš50vzato zpět
2Vendula35vzato zpět
18Veronika30ANO
1Jonáš25NE
10Anna20NE
13Ruben20NE
12Bel20NE
7Marek10NE
14Vojtěch5NE
8Tomáš5NE
22Tomáš0NE

Hledáme průvodce!

přidáno: 21. 5. 2018 23:29, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno 22. 5. 2018 0:39 ]

Staňte se součástí týmu naší lesní mateřské školy. Čeká na vás stabilní tým skvělých průvodců a parta 24 dětí, kteří hledají právě tebe!

Lesní  mateřská školka V Závětří v Brně Žebětíně funguje již šestým rokem. Jejím základem je stabilní tým skvělých lidí, který hrdě pluje prvním rokem v registru MŠMT, splňuje Standardy kvality Asociace lesních MŠ a také úspěšně proplul inspekční činností ČŠI. A nyní potřebujeme právě Vás!

Více na www.vzavetri.cz v sekci Volná místa.

Hledáme Správce/správkyni

přidáno: 30. 4. 2018 22:30, autor: Michaela Křivánková

Do lesní školky hledáme SPRÁVCE/SPRÁVKYNI pozemku lesní školky. 


Náplň práce:

Náplní práce je údržba pozemku, sekání trávy, hrabání sena, dozor nad stavebními úpravami a jejich následná koordinace a další úkoly spojené s provozem školky. Vše podle vašich schopností a dovedností.


Požadujeme:

fyzickou zdatnost a chuť pracovat venku, pečlivost, organizační schopnosti

Nástup možný ihned na DPP/DPČ (cca 5-10 hod týdně podla vašich možností)


Pokud máte chuť  pomoci dětem v naší lesní školce a přitom poznat nové lidi, neváhejte a kontaktujte nás na tel. čísle 731 00 41 25, případně pište na skolka.v.zavetri@gmail.com. Rádi Vás mezi sebou uvítáme.

Co nás čeká v dubnu až červnu

přidáno: 12. 4. 2018 2:36, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno 11. 6. 2018 5:38 ]

 4.4. KulíšciMáte obavy, že celodenní a celotýdenní docházka ve školce je na vaše dítě moc? Chcete si lesní školku nejprve jen osahat? Pak se přijďte podívat k našim Kulíškům
Docházka od středy 4. dubna je možná 2x týdně každou středu a pátek, od září 2018 bude možné se zapsat již klasickou na dvoudenní, třídenní nebo celotýdenní docházku.
Zápis probíhá elektronicky od 15.2. do 30.3.2018, formulář najdete na našich stránkách.
 7.4. BrigádaPřijďte nám pomoci dát po zimě školku do pořádku. Sraz po 8 ráno.  Co bude třeba udělat a jaké nářadí si máte případně vzít sebou, vše bude dostatečně dopředu upřesněno na nástěnce. Děkujeme všem.
 7.4. Ukliďme ČeskoStejně jako minulé roky se ve spolupráci s městskou částí Žebětín zapojíme do dětmi oblíbené a užitečné akce Ukliďme Česko. Během několika týdnů budeme sbírat odpad, který se bohužel opět nahromadil v okolní přírodě a 9.4. bude nashromážděný odpad odvezen. Hlavním úklidovým dnem 
v roce 2018 bude sobota 7. dubna, sbírat odpadky ale můžete i předtím. Následně je stačí přinést na některé ze sběrných míst. Jedno z nich bude i u parkoviště naší školky.
 9.4. Ráno s hudbouNenechte si ujít ranní program s živou hudbou ve skvělém podání Toníkovy maminky ;)
 18.4. Výlet za prasátkyV oboře Holedná prý mají taky školku mrňat. A taky se prý rádi válí v blátě. Tak to si nemůžeme nechat ujít. Ve středu ráno proto vyrazíme na velkou výpravu za selátky do Kohoutovic. V oboře je i krásné nové hřiště, tak se na oběd vrátíme o něco později.  Přesný den a čas odchodu bude upřesněn na nástěnce.
  21.4. Den Země na   Kraví hořeV dubnu se po celém světě slaví den Země. I naše školka se připojí k oslavám a náš stánek budete moci najít na Kraví hoře, stejně jako stánky dalších neziskovek a eko-organizací.
 26.4.  LanáčekVe čtvrtek nás čeká návštěva lanového centra Lanáček na Kraví hoře. Přesný den a čas odchodu bude upřesněn na nástěnce.
 1.5. Svátek práceStátní svátek 
 3.5. Den otevřených  vrátekNa čtvrtek 3. května odpoledne od 15 do 17 hodin jsme si pro všechny zájemce o lesní školku připravili Den otevřených vrátek. Den je určen nejen rodičům, kteří si chtějí prohlédnout V Závětří za provozu a vyptat se na všechno, co je zajímá, ale také těm, kteří by k nám rádi zapsali svoje dítě na školní rok 2018/19. Tento den se také slaví mezinárodní DEN LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOLek.
  3.5. Infoschůzka pro   zájemce o   docházku 18/19V 11 hodin pořádáme setkání pro rodiče, kteří by měli zájem přihlásit své dítě do naší lesní mateřské školy V Závětří, kde vám nabízíme komunitou podporované vzdělávání. Zájemcům ukážeme zázemí školky, představíme náš vzdělávací koncept v kontextu lesních mateřských škol a popíšeme, jak vypadá den u nás, vysvětlíme, jak funguje členství ve spolku a další. Budete se moci setkat s rodiči a průvodci. Setkání je určeno všem, kteří by k nám rádi zapsali svoje dítě na školní rok 2018/19. Nejedná se o zápis, ale o předběžné setkání.
 8.5. Den vítězstvíStátní svátek 
 10.5. Zápis dětíZápis dětí do lesní mateřské školy pro školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 10.5. 2018 odpoledne od 15:00 do 17:00. Přijďte si prosím předem pro informace na Den otevřených vrátek 3. května.
 17.5. Den maminekV květnu slaví svátek všechny maminky. A v Závětří je bude jako každý rok čekat příjemná oslava.
 květen Návštěva včelařeSnad nám bude opět počasí bude přát a půjdeme se podívat k panu včelaři do Žebětína.  Přesný den a čas odchodu bude upřesněn na nástěnce.
 25.5. Koncert v týpíSrdečně vás zveme na velký koncert v našem týpí pro všechny hudbychtivé děti a jejich rodiče. 
Mysleli jste si, že HOUSLE, HARFA  a TÝPÍ nejdou dohromady? Tak to vás vyvedeme z omylu.
Těší se na vás Jitka Koláčná Břízová 
a Živulenky.
Vstupné dobrovolné.
 květen Dobrý den v   BystrciStejně jako loni i předloni zde bude mít naše školka svůj stánek. Návštěvníků bývá hodně, proto zde uvítáme každou pomocnou ruku.
 30.5. Otvírání studánekNa poslední den v květnu připadá tradiční otvírání studánek. Pramínky a studánky jsou důležitou součástí krajiny a dříve lidé věřili, že „kdo studánku vyčistí, přivodí si štěstí, a kdo ji znečistí, volá na sebe neštěstí“. Proto i my s dětmi vyčistíme naši studánku, třeba nám s tím zase pomůžou i studánkové víly.
 1.6. Den dětíV pátek je všech dětí svátek. A proto dnes smí do školky s dětmi i jejich hračky :)
 červen RozmarýnekTradiční návštěva v Rozmarýnku. Přesný den a čas odchodu bude upřesněn na nástěnce.
 15.6. Noc tatínkůVečer a noc z 15. na 16. 6. patří V Závětří tatínkům a dobrodružnému přespání ve školce pod jejich velením.
 22.6. Svatojánská   slavnostRozloučení se školkou a školním rokem 2017/18 tentokrát na téma Sen noci svatojánské.
Těšíme se na všechny bývalé i současné Ledňáčky, Kulíšky i malá Šnečata.
 26.6. Třídní schůzkaPOZOR ZMĚNA V úterý 26. 6. se od 16:30 uskuteční třídní schůzka k novému školnímu roku a zároveň členská schůze spolku. POZOR ZMĚNA TERMÍNU
 25.6.
29.6.
 Školka na   cestáchV okolí školky je mnoho zajímavých míst, kam se není tak snadné rychle dostat. A proto máme velké plány. Jaké? Nechte se překvapit.

Jak nám vykvetly igeliťáky

přidáno: 10. 4. 2018 2:29, autor: Michaela Křivánková   [ aktualizováno 10. 4. 2018 2:49 ]

Po odpočinkových Velikonocích se naše lesní školka V Závětří již tradičně pustila do úklidu svého okolí v rámci akce „Ukliďme Česko“. Děti jsme motivovat nemuseli, naopak nás již dlouho upozorňovaly na hory odpadků na svých oblíbených hracích místech. Zvlášť po zimě rozkvetly v našem krásném lesíku a loukách pod Kamechami a podél potoka Vrbovce kromě fialek také spousty igelitových sáčků, PET lahví, papírů a dalších „barevných kvítků“.


Děti i průvodci z lesní školky si rozebrali rukavice a pustili se do úklidu. Napínali svaly při tahání staré lednice zpod zahrádkářské osady nad Vrbovcem, vyzobávali sáčky, PETky i malé papírky pod stromy i na loukách. Kutáleli pneumatiky, které objevili v lese. Byla to velká fuška, ale děti to často i dost  bavilo a každou chvíli se ozývalo, „ Júúú, pojďte sem, podívejte se, co jsem našel“. A našly se opravdu neuvěřitelné věci. Trochu nás zaskočil zvyk některých pejskařů, kteří pečlivě uklidí po svém mazlíčkovi, to co patří do sáčku a pak sáček zahodí pod nejbližší keř.


Nakonec se nám podařilo nasbírat na našich výpravách dvě desítky pytlů odpadků, hromada pneumatik a překvapivě také lednice, dvě umyvadla a pár skříní. Objevili jsme dokonce místo u potoka, z kterého si zřejmě udělali zloději kovů svoji dílnu, protože zde bývá pravidelně spousta rozřezaných plastových obalů z různých kabelů. Naše hromada odpadu byla tak velká a lákavá, že nějaký dobrák kolemjdoucí neodolal a v noci nám k ní nenápadně přidal celé rozebrané auto. Pravděpodobně doufal, že si toho ani nevšimneme, když je trochu zamaskuje dalšími pytli odpadků.


Děti si s úklidem okolí Kamech a potůčku Vrbovce daly opravdu velkou práci a věnovaly jí mnoho dnů a výprav. Určitě by bylo pěkné a pro ně povzbuzující, kdyby byli místní čistotnější a každým rokem bylo nasbíraného odpadu méně a méně. Třeba se to za rok podaří.

1-10 of 112