Brownfield

V roce 2008 jsme se začali starat o starý zničený sad s přilehlými loukami, polem a kouskem lesa, který magistrátní úředníci označili jakou brownfield - tedy území, na kterém se neblaze podepsal průmysl.  40 let komunismu ovšem nenapáchalo zdaleka tolik škod, jako dva "podnikatelé", kteří ho začali využívat k osobnímu prospěchu. Intenzivní chov daňků, koní a ryb sadu moc neprospěl, takže jako první investici jsme místo bedýnek na ovoce byli nuceni zakoupit motorovou pilu. 

Foto  Foto 
okousané švestky jsou dávno mrtvé, o zeleň se stará jen psí víno a chmel.  Hromada odpadků porostlá pelyňkem.

Celý první rok jsme jen káceli, řezali, vysekávali, sváželi, nosili, štěpkovali a rovnali a to stejné ještě jednou v roce příštím. Když už jsme toho měli dost, koupili jsme prvních 200 keřů a stromů, vše původní divoké dřeviny a začali dělat konečně něco smysluplného. Některé díry připomínají spíš jámy na mamuta, ale když se musíte prokopat 60cm vrstvou asfaltu...

Foto    Foto
sazeničky lísek a dřínů / v téhle díře se schovávalo zničené čerpadlo na vodu a pytle od hnojiva / sázení

O rok později jsme si to zopákli, tentokrát  dostali přednost stromy ovocné. Inspirovali jsme se ve starých odrůdách Radima Peška z Bojkovic. V lese jsme zůstali u osvědčené jedle a borovice černé, takhle na poslední chvíli nebyl ve školkách téměř žádný výběr. Podnikli jsme i pokus semínkový a na část pozemku zaseli košík žaludů, lísky turecké, bukvic a k tomu přidali pár kilo nažek javorů klenu, břeku a babyky, nějaké ty jeřabiny a pár hrstí semínek břízy. 

  Foto    
sazeničky pustorylu, karpatské růže a opět líska / čtyrmetrové kopřivy a topinambury / sázení

A pak přišel polom a naši kamarádi EONi.

 
co nedokonala vichřice, o to se postaral EON, pokáceli poslední živé stromy a uřízli dokonce polovinu vzrostlého jerlínu japonského. Kde se tu jen vzal?

Letos na podzim nás čeká 4 000 javorů, lipek, třešen ptáčnic, modřínů, habrů a jedliček.
Ale protože už máme praxi, nepřátel se nebojíme a na množství nehledíme. Vždyť se přijďte podívat, jak nám to tu krásně roste.

Foto   Foto   Foto