Projekt jsme úspěšně ukončili k 31. 10. 2014.

Vznikla metodická příručka, která je určena školním jídelnám a učitelům MŠ. Příručka je k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Tištěnou verzi zašleme zapojeným školkám a dalším školkám v Jihočeském kraji.

V časopise Poradce ředitelky MŠ vyšla krátká zpráva o našem projektu, přečíst si jej můžete zde.

V časopise Poradce ředitelky MŠ vyšel další, rozsáhlejší článek o našem projektu, přečíst si jej můžete zde.