Úvodní stránka

Vítejte na stránkách, které mají být mým žákům podporou studia předmětů Ekonomika podniku, Účetnictví a Daňová evidence. V žádném případě nenahrazují poznámky do sešitu, ale mají je pouze doplňovat a rozšiřovat. 

Jsou určeny pouze pro podporu výuky a některé pasáže tak mohou být vykládány zjednodušeně oproti realitě, aby to odpovídalo jejich aktuálním možnostem. Některé části vyžadují další komentář vyučujícího. 

Dále připomínám, že průběžná aktualizace probíhá vždy před výukou. Z toho vyplývá, že některé pasáže podléhající změnám mohou být zastaralé a jejich aktualizace proběhne až na ně přijde řada v rámci výuky. Studium je tedy nutno vždy provázat s tím, co se probírá v hodině v souladu se sděleným doporučením.