Φ‎ > ‎

Postmoderní filozofie na pozadí díla Michela Foucaulta

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o vývoji, hlavních tématech a klíčových představitelích postmoderní filozofie se zaměřením na francouzské prostředí. Po historickém exkurzu bude hlavní náplní kurzu práce s dílčími texty, které se postupně věnují vybraným tématům v díle Michela Foucaulta. Tyto texty jsou doplněny o ukázky z děl ostatních autorů řadících se do postmoderní filozofie.


Přestože je většina textů, se kterými se bude v kurzu pracovat, v českém jazyce a ve slovenštině, pro úspěšné absolvování kurzu je vyžadována alespoň pasivní znalost anglického, popř. francouzského jazyka. Povoleny jsou maximálně dvě absence, kurz je zakončen závěrečným testem.Každé úterý 15:00 - 16:30, začátek 18. 2. 2014


Syllabus


 1. Historický úvod do postmoderní filozofie I

  • Přednáška - Strukturalismus

   1. Deleuze, Gilles (1993) "Podl’a čoho poznáme štrukturalizmus?" [PDF]


 1. Historický úvod do postmoderní filozofie II

  • Přednáška - Poststrukturalismus

   1. Foucault, Michel (2000) “Štrukturalizmus a postštrukturalizmus” [PDF]


 1. Historický úvod do postmoderní filozofie III

  • Přednáška - Postmodernismus a filosofie

   1. Lyotard, Francois J. (1979) “Postmoderní situace” [PDF]


 1. Historie

  • Přednáška - Přehled základních přístupů k historii z pohledu postmoderní filozofie

   1. Foucault, Michel (2003) “Život lidí zlopověstných” [PDF]


 1. Filozofie

  • Přednáška - Role filozofie v postmoderní době

   1. Foucault, Michel (1994) Řád diskurzu [PDF] cz, [PDF] sk


 1. Věda

  • Přednáška - Kritika pozitivizmu

   1. Foucault, Michel (2004) "Antropolotický spánok, Humanitné vedy" in Slová a veci [PDF]


 1. Epistemologie

  • Přednáška - Kantovská kritika vzniku věd o člověku

   1. Foucault, Michel (2002) "Věda a vědění" [PDF]


 1. Metodologie

  • Přednáška - Archeologie, genealogie, mocenské vztahy

   1. Foucault, Michel (2003) "Subjekt a moc" [PDF]


 1. Psychologie

  • Přednáška - Rozum, nerozum, medikalizace šílenství a vznik moderní psychologie

   1. Foucault, Michel (1993) “Podoby šílenství” in týž Dějiny šílenství [PDF]


 1. Politika

  • Přednáška - Institucionalizace moci

   1. Foucault, Michel (2003) “Omnes et singulatim" [PDF]


 1. Jazyk

  • Přednáška - Diskurzivní utváření významu a mocenský aspekt jazyka

   1. Eco, Umberto (1984) “Znaky, ryby a knoflíky” [PDF]

 1. Etika

  • Přednáška - Etika jako praxe a její technologie, hermeneutika subjektu

   1. Foucault, Michel (1996) “O genealogii etiky” [PDF]


 1. Sexualita

  • Přednáška - Analýza diskurzu o sexualitě

   1. Foucault, Michel (2000) Sex, moc a politika identity [PDF]


 1. Závěrečná přednáška, kritika postmodernismu

  • Přednáška - Shrnutí probraných témat, kritika postmoderní filozofie

   1. Sokal, Alan D & Bricmont, Jean (2014) “Introduction” in tíž Fashionable nonsense [PDF]


Doporučené zdroje:

(bude aktualizováno)


Comments