Vitajte

Vítame Vás na stránkach obce Vyšný Hrušov. Našu obec nájdete 12 kilometrov smerom na severovýchod od okresného mesta Humenné na Východnom Slovensku v Prešovskom kraji v nadmorskej výške 196 metrov. Geografickou polohou patrí na južný okraj Laboreckej vrchoviny. Vyšný Hrušov patril pod Drugethovské humenské panstvo. Územia obce bolo osídlené roľníckymi usadlíkmi v období 14. storočia. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1543. Poľnohospodárstvo bolo najčastejším zdrojom obživy vtedajších obyvateľov. V období druhej svetovej vojny boli obyvatelia obce dočasne evakuovaní a časť obce zničená bombardovaním. Dominantnou stavbou v obci je farský kostol zasvätený svätým Petrovi a Pavlovi, dokončený v roku 1973. Poloha obce na stránkach maps.google.com. Pozrite si našu stránku na wikipédii.Novinky na stránkachDo fotogalérie boli pridané fotografie zo ŠPORTOVÉHO DŇA 2016, ktorý sa uskutočnil na futbalovom ihrisku vo Vyšnom Hrušove dňa 20.08.2016. Do Oznámenia bolo dňa 14.01.2020 bolo pridané Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky ZŠsMŠ Vyšný Hrušov č. 63.