Úvod

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)  zadávaná v souladu s § 18 odst. 5 ZVZ, při dodržení zásad dle § 6 ZVZ a závazných postupů příjemce dotace. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Podřízené stránky (1): Rok 2019