De kastelen, hoeves, pastorieën en vernoemde huizen zijn privédomeinen en dus niet toegankelijk voor het publiek.

Parochiekerk Sint-Martinus: Dorpsstraat; de kerk werd grotendeels vernield tijdens W.O.-I maar werd heropgebouwd volgens de vooroorlogse plannen (1921). Typerend is de robuuste toren in overgangsstijl met het hoge naaldspitsdak.

Vredelaan nr. 1: In de volksmond "Het Kasteeltje" genoemd; met jaartal 1779 in de voorgevel.

Ketelstraat nr. 1: Boerenhuis in neo-traditionele stijl; opgebouwd na W.O.-I in samenwerking met het Oeuvre Suisse-Belge. De gedenkplaat boven de deur herinnert eraan.

Weerdse Visvijver (Kleinveld): Ontstaan bij de aanleg van de autoweg E19 (zandwinningput). Deze vijver is een plek voor stille recreatie.

Landschappelijk schoon: Limietvoetweg, omgeving Weerdse Visvijver en Weerdemolen.

Middeleeuwse Sluistoren en kaaimuren (+ omgeving): Na W.O.-I bleef slechts de ruïne van het vroegere tolhuis overeind.

                                             Kerk Weerde
 
 Weerdse Visvijver
 
Weerdemolen