De kastelen, hoeves, pastorieën en vernoemde huizen zijn privédomeinen en dus niet toegankelijk voor het publiek.

Militair Kerkhof: Op de begraafplaats van Eppegem liggen 228 Belgische doden uit de Eerste Wereldoorlog begraven, waarvan er 46 niet meer geïdentificeerd konden worden. De meeste doden zijn in de omgeving van Eppegem gevallen tijdens de Eerste (24-26 augustus 1914) en Tweede (9-13 september 1914) Uitval uit Antwerpen. De sterfdata 'pieken' vooral op 24 augustus (44 doden), 26 augustus (54), 27 augustus (13) en 12 september (42). Op de begraafplaats zijn vooral de 2de Jagers te Voet (met 66 doden) en 3de Jagers te Voet (met 96 doden) sterk 'vertegenwoordigd'.
Tijdens de oorlog was naast het Belgische gedeelte van de begraafplaats ook nog een Duits gedeelte aangelegd voor soldaten die in de omgeving gesneuveld waren tijdens de gevechten van augustus en september 1914.

Kasteel Eetveld: Baron de Royedreef; eerste vermelding 1374. Nadien heropgebouwd in landhuis stijl.

Kasteel Impel of "de Motte": Motstraat; woonplaats van de familie van Eppenghem (12e eeuw).

Kasteel Wolfslinde: Leiweg; in 1545 bekend als 't Hoff te Vuyst; eigendom familie de Rycke. Het huidig landhuis werd opgetrokken in 1925.

Schranshoeve: Stijn Streuvelslaan; gemeentelijk recreatiedomein gerestaureerde hoeve. Oorspronkelijk opgericht als verdediging plunderende Spanjaarden (einde 16e eeuw).

Hoeve Cobbenbosch: Dorentstraat; langgerekte hoeve met zadeldak; gedateerd 1770.

Cardijnstraat nr. 9: Classicistische tweeverdiepingswoning.

Cardijnstraat nr. 11: Hoekhuis, door verankering gedateerd AN 1649.

Kattenhuisstraat: Hier stond vroeger het Kattenhuis (kasteel en hoeve). Duiventoren werd gedemonteerd en zal in het openluchtmuseum opnieuw opgebouwd worden.

Oude pastorie (+ toegangsdeurtje, tuin en levensboom): Jagers-te-Voetlaan; oude pastorie met zandstenen rondboogdeurtje afkomstig van de vroegere herberg “het Zonneke”. In 1609 opgetrokken in zandsteen en herhaaldelijk verbouwd.

Hoeve Piekaerts, met inbegrip van het bakhuis en de resterende open ruimte: Rekelstraat 37; gebouwd na de Eerste Wereldoorlog met steun van het Oeuvre Suisse-Belge, een Zwitsers steunfonds dat hielp bij de wederopbouw in ons land. Bij de wederopbouw werd teruggegrepen naar de zogenaamd typisch Vlaamse stijl. Karakteristiek is het gebruik van baksteen, de kruisvensters en de trap- en puntgevels. De hoeve Piekaerts is een u-vormig complex dat bestaat uit een woonhuis, stal, wagenhuis en schuur en een vrijstaand bakhuis.

Dorent - Nelebroek: De vochtige valleigronden van de Zenne zijn over een oppervlakte van 70 ha geklasseerd als landschap en sinds 1981 tevens bestemd als natuurreservaat op het gewestplan. Het betreft een oud cultuurlandschap waarbij de dichtheid van houtige lijnelementen opvalt, naast de waardevolle graslanden en enkele prachtig afgesneden Zennemeanders.

 
 
Militair Kerkhof 
 
 
 
 
Schranshoeve
 
 
 
 

 
Hoeve Piekaerts
 
 
  
 
 Dorent-Nelebroek