De kastelen, hoeves, pastorieën en vernoemde huizen zijn privédomeinen en dus niet toegankelijk voor het publiek.
Pastorie: Tervuursesteenweg; in 1867 gebouwd; op 15e eeuwse funderingen.

Monument Hubert Van Innis: Tervuursesteenweg; boogschutter; gewezen wereld- en Olympisch kampioen.

Gedenkteken met kunstwerk Victor Servranckx: V. Servranckxstraat; schilder en beeldhouwer.

Landelijk schoon: Sint-Hubertusweg, Steendreef, omgeving kasteel Schiplaken Diependaal.

Kasteel ’t Steen: Gevels en daken hoofd- en bijgebouwen kasteel 't Steen (behalve stallen en loodsen uit de 1e helft van de 19e eeuw). Het kasteel is ontstaan uit een motte, omringd door water. De bekendste bewoner was Pieter Paul Rubens, die er verbleef van 1635 tot 1640.

Sint-Hubertuskerk (18de eeuw): Van Peteghemorgel met eikenhouten orgelkast in rococostijl.

 
 
  
 Kerk Elewijt
 
Kasteel 't Steen