Informatie


Onze VvE streeft de regels van het huishoudelijk reglement na.
Deze en andere belangrijke documenten kunt u inzien op de documenten pagina op deze website.
Daar deze Vereniging Van Eigenaren een actieve vereniging is en wij bepaalde afspraken hebben gemaakt, 
willen wij u hiervan in het kort op de hoogte brengen.

Reglement van Splitsing en huishoudelijk reglement
Zoals u weet is op deze VvE het Reglement van Splitsing van Eigendom voor Eigenaren 1973 en het daaraan gekoppelde Huishoudelijk Reglement van 01 mei 1998 van toepassing.
U dient deze reglementen in uw bezit te hebben.
Deze zijn u overhandigd bij de overdracht van het perceel.
Mocht u deze niet in uw bezit hebben, dan kunt u deze inzien op de documenten pagina van deze website.

Bestuur VvE
    • Voorzitter: mevrouw Ine Stomps (183) [ voorzitter@vvewoudenbergstraat.nl ]
    • Penningmeester: Rob Batelaan (195) [ penningmeester@vvewoudenbergstraat.nl ]
    • Commissaris: Linda Groeneveld (177)
    • Commissaris: Ron Sebel (147)

    • Onze administrateur is dhr. Peter Bakker.
Vragen over de administratie lopen via het bestuur.

Eventuele vragen kunt u kwijt bij alle bestuursleden.
Dit kan via deze link: Email het bestuur  [ bestuur@vvewoudenbergstraat.nl ]

Servicekosten VvE
De huidige VvE bijdrage is maandelijks €150,00. (vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering)
Graag geven wij u de tip mee dat u betalingen aan de V.v.E. via online bankieren herhaaldelijk kan inplannen. Hierdoor wordt maandelijks het bedrag automatisch op de door u aangegeven dag overgeboekt.
Dit bedrag dient op de eerste dag van de maand gestort te zijn op IBAN: NL68INGB0000252354 ten name van VvE Woudenbergstraat te Den Haag.

Technische problemen/schades
De kleine technische problemen worden door het voltallige bestuur (indien mogelijk) opgelost.
Vragen en problemen over financiële zaken kunt u bij de voorzitter terecht.
Bij kleine problemen met het riool/standpijp, dient u het bestuur eerst in te lichten.
Bij noodsituaties kunt u de Zegwaard Riool bellen, nummer 0800-2626161.
Bij water lekkages dient u eerst het bestuur te informeren.
Bij afwezigheid van het bestuur kunt u bovenstaand bedrijf zelf inschakelen en kunt u ons later op de hoogte hiervan brengen, doch verzoeken wij u, indien mogelijk, dit bedrijf niet in de avonduren of weekenden te bellen.
>> Zou u zo vriendelijk willen zijn geen vetten door het afvoer weg te spoelen?
>> Dit veroorzaakt de verstoppingen welke lekkages tot gevolg brengen.

Vrijhouden gemeenschappelijke ruimtes en paden
Vriendelijk verzoek aan iedereen om de paden bij de fietsen-boxen en de portiek-paden vrij te laten van materialen als fietsen, wandel wagens enzovoort.
Deze ruimtes zijn namelijk ook bedoeld als vluchtroutes in geval van nood.

Parket/Laminaat
Indien u in uw woning parket wilt plaatsen, dient u te zorgen voor een goede geluidsisolerende ondervloer.
Dit vanwege de gehorigheid die hier mee gepaard gaat.

Wij hopen dat alles naar wens gaat.
Als er nog vragen zijn, horen wij deze graag.

Het Bestuur.