Doelstelling

1.    Het werven van fondsen ter ondersteuning van alle politieke activiteiten van de VVD afdeling Twenterand. In het bijzonder ook ter ondersteuning en verspreiding van het gedachtegoed van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie).

2.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.


KvK nummer: 66073219
RSIN nummer:856384410
SBI-code: 94993TWENTERAND
Ċ
Chris Walraven,
20 mei 2016 07:52
Ċ
Chris Walraven,
24 mei 2016 02:43