Home‎ > ‎Chia sẻ kinh nghiệm‎ > ‎

tien ich tieng viet cho excel

Bộ tiện ích trong Excel

 

Tiện ích Sắp xếp Tiếng Việt cho Excel của Phạm Văn Trung

Download

  

Chỉ thiết lập tự động với Excel 2003 trở về trước.

Với Excel 2007, sau khi cài Tiện ích Sắp xếp Tiếng Việt cho Excel xong, ta còn phải thực hiện các bước như sau:

 1. Giải nén file Setup: Chuột phải file SETUP  /  Extract Here, ta có file SORTTCVN...

 

2. Copy file SORTTCVN .

 

3. Mở Excel 2007  /  Excel Options  / Thẻ Add Ins , kích Go (xem hình)

 

 

4. Bảng Add-Ins ,  kích Browse

 

 

 

5. Bảng Browse, chuột phải bên trong và Paste  / OK / OK.

 

6. Sau khi thiết lập thành công, giao diện Excel 2007 có thêm một menu Add-Ins như sau:

 

 

7. Nếu không dùng nữa, ta có thể bỏ dấu kiểm của chương trình này ở bảng Add_Ins:

       Tien ich Tieng Viet-TCVN3-Unicode-Vni

Và OK.  (như mục 4)
 
Đại Lang

-----------------------------------

 

Comments