Home‎ > ‎Chia sẻ kinh nghiệm‎ > ‎

Cập nhật hay không cập nhật ?

Cập nhật hay không cập nhật trên các ứng dụng của Android ?
Một trong các hoạt động tiêu hao pin trên Smartphone là thường xuyên cập nhật các ứng dụng của Google Play.
Khi kết nối wifi hay dữ liệu di động, điện thoại sẽ tự động cập nhật các ứng dụng. Hoạt động này đôi lúc làm máy chạy rất chậm vì phải tải nhiều dữ liệu cập nhật. Những dữ liệu này đôi khi không hoặc chưa cần thiết. Để điện thoại luôn luôn chạy mượt và ít hao pin, cách tiện nhất là tắt tự động cập nhật. Khi cần hoặc lúc rỗi rnh, ta lại cho nó cập nhật sau.

    Cách tắt tự động cập nhật trên Google Play của Android

1. Mở Play Store  hay   CH Play
              

2. Kích vào biểu tượng         của Google Play

3. Chọn CÀI ĐẶT
4. Kích vào  TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT CÁC ỨNG DỤNG


5. Chọn: KHÔNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT CÁC ỨNG DỤNG


Khi cần cập nhật, bước cuối cùng này chọn 
CHỈ TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT CÁC ỨNG DỤNG QUA WIFI 
là OK.
Đại Lang.

Comments